a preliminarea acestor venituri s-au avut în vedere sumele rezultate din vânzarea pachetelor de acţiuni deţinute la societăţile Sanevit 2003, Plafar şi Şantierul Naval Mangalia. 

Sanevit 2003 a fost lansată la privatizare în anul 2015, dar nu a fost înregistrată nicio ofertă de cumpărare. În cursul trimestrului I al anului curent se va lansa o nouă ofertă de vânzare a întregului pachet de acţiuni deţinut de statul român prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA). 

Restul de 10,458 milioane lei va veni din alte venituri din proprietate. La preliminarea acestor venituri s-au avut în vedere veniturile obţinute din vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de prezentare, a taxelor de participare la licitaţii, a taxelor de acces la date şi informaţii în sumă de 5 milioane lei. 

Cheltuielile totale aferente activităţii de privatizare a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sunt de 66,458 milioane lei, din care 30,884 milioane lei sunt pentru cheltuieli de administrare, privatizare şi 35,574 milioane lei pentru transferuri interne. AGERPRES