PHARE SPP a fost conceput ca un proiect pregatitor care sa initieze programul SAPARD. Pentru SPP s-au prevazut finantari i valoare de 2,5 milioane de euro, 25% din acestea fiind asigurate de partea romina. Proiectele au fost selectate pe baza a patru masuri privind investitiile si exploatatiile agricole, imbunatatirea prelucrarii si marketingul pentru produsele agricole si piscicole, dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice pentru generarea de venituri si activitati multiple si dezvoltarea infrastructurii rurale. Din cele 60 de proiecte aprobate, 33 sunt pentru investitii, 12 pentru imbunatatirea prelucrarii si marketingul pentru produsele agricole si piscicole, 13 pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice pentru generarea de venituri si activitati multiple si doua pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.