'Lipsesc foarte multe lucruri concrete, dar important este că interesul pentru dezvoltarea segmentului biomasă este mare, inclusiv din partea Ministerului Agriculturii. România are un potenţial agricol foarte mare. În anul 2015, numărul cultivatorilor de plante energetice a ajuns la 442, de la 320 în 2014, iar suprafaţa totală solicitată de plată a fost pentru circa 5.000 de hectare', a spus Man.

Potrivit datelor publicate, recent, de către Transelectrica, la finele anului 2015, capacităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile au ajuns la o putere instalată totală de 5.142 de MW.

Astfel, în sistem existau parcuri eoliene cu o putere de 3.129 de MW, panouri fotovoltaice cu o capacitate totală de 1.325 de MW, microhidrocentrale de 585 de MW şi proiecte pe bază de biomasă cu o putere cumulată de 103 MW.

În foaia de parcurs a Comisiei Europene (CE) se propune stabilirea unui obiectiv obligatoriu de 20% pentru ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie al Uniunii Europene (UE) până în anul 2020 şi a unui obiectiv obligatoriu minim de 10% pentru biocarburanţi. De asemenea, Comisia propune un nou cadru legislativ pentru a consolida promovarea şi utilizarea energiilor regenerabile.

Aceste obiective au fost transpuse şi în legislaţia naţională, România angajându-se să atingă o pondere de 34% a energiei provenite din surse regenerabile în energia electrică consumată, până în anul 2020.

Patronatul Serviciilor Private din România organizează, joi, conferinţa 'Competitivitate, inteligenţă şi valoare adăugată prin servicii private – Servicii Energetice – Biomasa, resursă şi bogăţie a României', în cadrul căreia sunt dezbătute, printre altele, Programul de valorificare a terenurilor degradate sau improprii culturilor agricole şi utilizarea lor la înfiinţarea de culturi energetice, dar şi Legea culturilor energetice şi a biomasei.

Aflat la cea de-a II-a ediţie, evenimentul îşi propune, pe de o parte, să aducă în prim plan preocupările autorităţilor în ceea ce priveşte promovarea şi aplicarea politicilor publice capabile să ducă la valorificarea biomasei, în conformitate cu strategia de creştere a competitivităţii, Planului Naţional pentru utilizarea biomasei şi PNDR 2010 şi, pe de altă parte, să asigure cadrul formal pentru dezbaterea unor teme de actualitate pentru sectorul energetic.AGERPRES