'Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative şi instituţionale a DGP-AM POP prin punerea la dispoziţia acesteia a unor servicii de expertiză externă ce vor fi asigurate prin intermediul echipei de consultanţi de specialitate ai prestatorului, care vor avea ca atribuţie principală elaborarea şi pregătirea implementării POP 2014 – 2020, precum şi a documentelor strategice conexe, astfel încât să se permită dezvoltarea şi consolidarea sectorului pescăresc din România în concordanţă cu obiectivele Politicii Comune pentru Pescuit. Obiective specifice ale proiectului constau în: 1) Elaborarea studiului de piaţă pentru sectorul pescăresc; 2) Elaborarea Planului Strategic Naţional Multianual pentru Acvacultura; 3) Elaborarea Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) 2014 – 2020 4) Asistenţă tehnică pentru pregătirea implementării Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) 2014 – 2020; 5) Consultanţă privind informarea potenţialilor beneficiari şi diseminarea POP 2014 – 2020', se arată în descrierea succintă a contractului.

Valoarea iniţială estimată a contractului a fost de 8.800.000 lei, fără TVA. Contractul a fost atribuit în data de 4 august 2014.AGERPRES