La finalul lunii aprilie, doar puțin peste 1,6 milioane de proprietarii din România dețineau o asigurare de locuință, dintr-un total de 8,8 milioane de clădiri. Cu alte cuvinte, doar aproximativ 20% din casele din România dețin asigurare în caz de cutremur sau inundație, cel mai mic procent din istorie, la jumătate față de 2009, anul în care s-a înființat Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor. Principalul scop al instituției era tocmai creșterea gradului de cuprindere în asigurare. 
Singurul efect al apariției PAID a fost, însă, distrugerea pieței private a asigurărilor property, în condițiile în care nimeni nu își mai poate face o asigurare facultativă fără să o dețină și pe cea obligatorie. Felul în care legea definește activitatea PAID face ca instituția să fie limitată în activitatea sa. Doar firmele de asigurare acționare sau partenere pot vinde polița PAD contra unui comision limitat la 10% din primă, adică maximum 2 euro, ceva mai mult decât costurile imprimării poliței. În aceste condiții, apetitul societăților pentru polița obligatorie este extrem de scăzut, motiv pentru care numărul asigurărilor vândute se menține încă redus. De aici vin și multe dintre semnele de întrebareaîn legătură cu capacitatatea PAID de a se descurca în cazul unui eveniment major. 
Surse interne consultate de Capital spun, de exemplu, că, în cazul unui cutremur similar celui din 1977, PAID ar avea o capacitate extrem de redusă de reacție, în condițiile în care doar constatarea daunelor ar putea dura între 10 și 12 luni. PAID are un număr limitat de angajați și nu colaborează cu firme specializate, deoarece, având în vedere vânzările reduse, majoritatea încasărilor, adică peste 65%, sunt cedate către firmele de reasigurare cu care lucrează. PAID reasigură integral portofoliul, pentru o sumă de până la 800 de milioane de euro. 
O aberație unică 
în lume
Deși este supravegheată și reglementată ca orice altă firmă de asigurare activă pe piața polițelor de locuință, PAID se diferențiază semnificativ de societățile clasice, motiv pentru care este și unică în Europa. Cea mai importantă diferență este dată de faptul că Pool-ul nu poate stabili prețurile la care vinde polițele, în funcție de riscurile asumate, aceasta fiind baza oricărei activități de asigurare.
 În al doilea rând, PAID nu poate utiliza canalele clasice de vânzare a polițelor, nici măcar vânzarea directă prin agenți proprii, în condițiile în care legea arată că doar firmele de asigurare acționare PAID sau care colaborează cu Pool-ului pot desfășura activitatea de vânzare. Pool-ul a făcut mai multe demersuri pentru a obține fie o majorare a tarifelor fie introducerea unei franșize, măsuri care i-ar permite mărirea programului de reasigurare. 

 

Niciuna dintre aceste propuneri nu a fost îmbrățișată de autorități, până acum. La sfârșitul lui 2016, PAID avea un portofoliu de 1,7 milioane de polițe, față de sub 1,6 milioane la 31 decembrie 2015. La finalul anului trecut, volumul primelor brute subscrise era de aproape 147 de milioane de lei, cu 9% mai mare decât în 2015. PAID avea o pondere de 32% în totalul pieței, din acest punct de vedere.

Înainte de a intra în faliment, Astra Asigurări era cel mai important acționar al PAID, cu o cotă de 15% din capital. Ceilalți acționari ai Pool-ului sunt Carpatica Asigurări (declarată în justiție falimentară, pe fond), City Insurance (în redresare financiară) , Euroins (în redresare financiară), Grawe România, Uniqa, ABC Asigurări, Certasig, Credit Europe Asigurări (Ergo), Generali, Groupama și Gothaer.

Lucrurile pot încă să fie schimbate

Una dintre soluțiile prin care PAID poate ajunge să își îndeplinească rolul, adică acela de a crește gradul de cuprindere în asigurare, este schimbarea legii și încheierea unor partaneriate cu brokerii de asigurare. În acest sens, la ASF au avut loc două întâlniri în urma cărora s-au stabilit mai multe linii de acțiune. Propunerea în acest sens venită de la Patronatul Brokerilor de Asigurare pare să aibă susținere din partea ASF și ar fi ajuns, deja, pe baza ministrului dezvoltării care se interesa de subiectul PAID. Colaborarea cu brokerii ar rezolva nu doar problema numărului de polițe vândutre ci și pe cea a diversificării zonelor acoperite. 

CIFRA

1,7 milioane de polițe avea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor la sfârșitul anului 2016