Avizul pozitiv a fost dat cu 16 voturi pentru şi cinci abţineri. 

Prezentarea sumelor dedicate din bugetul de stat cofinanţării proiectelor europene a fost făcută de ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Mihaela Toader. 

"În ceea ce priveşte componenta de fonduri europene, cea care face obiectul discuţiei de astăzi, noi am prevăzut sumele necesare, pe de-o parte, închiderii exerciţiului financiar 2007-2013 şi începerii implementării exerciţiului financiar 2014-2020. Astfel, avem prevăzut în total, pentru cele două exerciţii financiare, pe Titlurile 56, respectiv Titlul 58, un total de 2.861.330.000 de lei. Acesta este împărţit, cum vă spuneam, pe cele două Titluri", a afirmat Mihaela Toader în prezentarea făcută în faţa parlamentarilor din comisiile de specialitate. 

Ea a adăugat că pentru "Titlul 56, cel prin intermediul căruia se vor face toate plăţile pentru 2007-2013", totalul este de "592.251.000 de lei" şi "acoperă toate programele operaţionale, inclusiv Mecanismul financiar norvegian şi Mecanismul financiar SEE". 

"Nu sunt cheltuieli noi, sunt practic cheltuielile de închidere, respectiv fie cheltuieli neeligibile, fie cheltuieli cu titlurile de creanţă care sunt în acest moment contestate în diverse instanţe de judecată şi pentru care Autoritatea de Management trebuie să prevadă conform Ordonanţei 64 în buget acest sume. De asemenea, sunt cheltuielile care au fost declarate neeligibile prin aplicarea OUG 14 şi 15, deci cele pentru corecţii financiare. Şi, de asemenea, mai acoperim proiectele care se află în acest moment în diverse stadii de investigaţie ca urmare a suspiciunilor de neregulă. Toate aceste proiecte vor fi incluse în Declaraţia finală pe care statul român trebuie să o transmită către Comisia Europeană până la 31 martie 2017 şi vor rămâne la dispoziţie în funcţie de soarta pe care o va avea fiecare proiect în parte în instanţe sau în aceste proceduri de contestare sau de suspendare", a afirmat ministrul delegat pentru Fonduri Europene. 

Toader a prezentat apoi datele bugetare legate de exerciţiul financiar 2014-2020. 

"În ceea ce priveşte exerciţiul financiar 2014-2020, suma pe care noi am propus-o pe Titlul 58 este în valoare de 2.269.079.000 de lei şi ea acoperă cofinanţarea publică şi asistenţa tehnică. Deci, restul sumelor cele care vine de la Comisia Europeană sunt prevăzute pe formularele 25. Practic, aici acoperim toate programele operaţionale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este Autoritate de management sau Autoritate naţională. Aceste sume sunt suficiente pentru a demara contractarea şi plata în anul 2017", a mai declarat Toader. 

MDRAPFE beneficiază în 2017 de un buget în sumă totală de 6.909.011.000 de lei, în scădere cu -16,89% faţă de 2016. Cheltuielile curente sunt cifrate la 6.801.811.000 de lei, mai mici cu 16,82%. 

MDRAPFE este finanţat în procent de 96,31% de la bugetul de stat, cu 2,63% din fonduri externe nerambursabile şi cu 1,06% din venituri proprii. 

AGERPRES