Conform prevederilor art. 1 alin. 1, „sunt obligate la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursa peroanele juridice, denumite in continuare microintreprinderi, care indeplinesc cumulativ la data de 31 decembrie a anului precedent” conditiile prevazute la lit. a, b, c, d ale aceluiasi alineat. Totodata, potrivit alineatului 2, persoanele juridice infiintate in cursul anului fiscal beneficiaza de prevederile ordonantei, daca indeplinesc aceleasi conditii la sfarsitul anului respectiv. Cea mai importanta prevedere este, dupa cum se stie, aceea privind aplicarea cotei de impozitare de 1,5% asupra veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa (pentru societatile infiintate in anul precedent anului fiscal in curs) sau asupra veniturilor inscrise in contul de profit si pierdere (pentru societatile infiintate in cursul unui an fiscal).
Una dintre primele intrebari care apar este cea referitoare la TVA aferenta cheltuielilor care depasesc plafoanele stabilite de OG nr. 70/ 1994 (ex: 2% cheltuieli de protocol). Este aceasta TVA deductibila? Raspunsul este afirmativ.
Se stie ca, in regimul stabilit de OG nr. 70/1994, TVA aferenta cheltuielilor care depasesc plafoanele legale (considerate cheltuieli nedeductibile din punctul de vedere al impozitului pe profit) este nedeductibila. Insa potrivit art. 2 al OG nr. 24/ 2001, microintreprinderile nu mai aplica dispozitiile OG nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, deci in privinta acestora plafoanele de cheltuieli stabilite prin acest act normativ nu se mai pot aplica. In consecinta, nu mai putem vorbi despre TVA aferenta cheltuielilor care depasesc nivelul plafoanelor stabilite de OG nr. 70/1994. Nu acelasi lucru putem spune insa despre TVA aferenta cheltuielilor care nu au legatura cu nevoile firmei. In acest caz, evident ca aceasta TVA ramane in continuare nedeductibila, in conditiile art. 19 din OUG nr. 17/2000.
Pentru a se incadra in regimul instituit de OG nr. 24/ 2001, societatile comerciale trebuie sa respecte un plafon maxim de venituri de 100.000 euro, stabilit fie la data de 31 decembrie a anului anterior, fie la data de 31 decembrie a anului fiscal in cursul caruia se infiinteaza firma.
In consecinta, in momentul de fata societatile comerciale care la data de 31 decembrie 2000 aveau raportari financiar-contabile si totodata se incadrau in plafonul de 100.000 euro pot calcula impozitul de 1,5% asupra veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa. De asemenea, si celelalte categorii de societati comerciale infiintate in cursul anului fiscal pot calcula acest impozit luand in considerare nivelul veniturilor din contul de profit si pierdere. Se pune insa problema veniturilor care fac parte din baza de impozitare, nu atat din perspectiva structurii acestora, cat mai ales din perspectiva intinderii in timp a veniturilor care fac parte din baza de impozitare. Se stie ca, pana la data aparitiei OG nr. 24/2001, societatile comerciale au achitat impozit pe profit in conditiile OG nr. 70/1994. Totodata, potrivit art. 4 din OG nr. 24/2001, perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic; altfel spus, impozitul de 1,5% se aplica asupra tuturor veniturilor obtinute in anul fiscal in curs. In aceste conditii, ce regim fiscal vor respecta societatile comerciale care aplica in anul fiscal in curs atat OG nr. 70/1994, cat si OG nr. 24/2001? Chiar daca nu exista o prevedere expresa, principiul neretroactivitatii legii se opune aplicarii OG nr. 24/2001 pentru veniturile obtinute anterior intrarii in vigoare a acestei ordonante.
Se remarca totodata si dispozitiile art. 4 alin. 2, potrivit carora, pentru contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului fiscal in curs, perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat. Si in acest caz, concluzia anterioara se mentine: baza impozabila este formata exclusiv din veniturile obtinute dupa data intrarii in vigoare a OG nr. 24/2001. Diferenta este insa aceea ca societatile infiintate in anul fiscal in curs nu vor sti daca aplica regimul microintreprinderilor decat la data de 31 decembrie a anului in curs, adica atunci cand pot extrage din contul de profit si pierdere informatiile definitive cu privire la venituri.
Eeste important de remarcat o diferenta intre Legea nr. 133/1999 (referitoare la IMM-uri) si OG nr. 24/2001. Conform Legii nr. 133/ 1999, profitul folosit de IMM-uri pentru investitii nu face parte din baza de impozitare, deci baza de impozitare se reduce, in principiu, proportional cu valoarea investitiei; insa in cazul OG nr. 24/2001 (art. 6), sumele folosite pentru investitii se scad direct din impozitul datorat, fara ca baza de impozitare sa fie afectata.
Totodata, potrivit art. 14 din OG nr. 24/2001, prevederile acestei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 133/1999, ceea ce inseamna, printre altele, ca celelalte facilitati prevazute pentru IMM-uri se aplica si microintreprinderilor. Ne refererim in special la facilitatile privind scutirile de taxe vamale pentru bunurile importate necesare in activitatea proprie a societatii.    

Prevederi importante ale OG nr. 24/2001

1. Art. 1 alin. 5 : „pentru incadrarea in cerinta privind nivelul veniturilor, se au in vedere datele financiar-contabile din balanta de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit si pierdere pentru microintreprinderi”.
2. Art. 5 : „Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1, 5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa, respectiv asupra veniturilor inscrise in contul de profit si pierdere pentru microintreprinderi”.
3. Art. 4: „perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. In situatia in care un contribuabil se infiinteaza, se reorganizeaza prin divizare si fuziune in cursul anului fiscal, perioada impozabila este perioada din cursul anului pentru care contribuabilul a existat”.