Pe de altă parte, România nu sprijină recuperarea transfrontalieră a pierderilor, întrucât aceasta nu poate fi separată de consolidarea fiscală. 

Aceste puncte de vedere au fost exprimate de către ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu, la reuniunea ECOFIN desfăşurată în perioada 7- 8 decembrie 2015. 

În cadrul reuniunii, miniştri de finanţe au avut discuţii privind cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare, baza comună consolidată de impozitare şi au confirmat poziţia comună privind flexibilităţile din Pactul de Stabilitate şi Creştere agreată la nivelul Comitetului Economic şi Financiar. 

Într-o intervenţie avută în cadrul reuniunii, ministrul Anca Dragu a exprimat aprecierea pentru lucrările desfăşurate până la acest moment pe marginea propunerii privind baza comuna consolidata de impozitare şi, totodată, a menţionat că România susţine reglementarea unor norme fiscale comune de determinare a bazei impozabile pentru companiile eligibile din statele membre, fără a viza consolidarea rezultatelor fiscale ale companiilor la nivelul unui grup fiscal european. De asemenea, şeful de la Finanţe a precizat că România nu sprijină recuperarea transfrontalieră a pierderilor, întrucât aceasta nu poate fi separată de consolidarea fiscală. 

Potrivit MFP, în cadrul sesiunii informale a fost agreată o declaraţie privind Uniunea bancară şi finanţarea punte (bridge financing) pentru Fondul Unic de Rezoluţie. Comisia a prezentat propunerea de Regulament privind stabilirea unei Scheme europene de garantare a depozitelor, publicată în 24 noiembrie 2015, iar miniştri de Finanţe din statele UE au agreat constituirea unui grup de lucru ad-hoc care să lucreze la finalizarea cadrului Uniunii Bancare şi, în acest context, să analizeze şi propunerea menţionată. 

Totodată, preşedinţia a informat asupra stadiului implementării Uniunii Bancare. Ministrul român de finanţe a anunţat finalizarea cu succes a procesului de aprobare a legislaţiei referitoare la transpunerea Directivei privind redresarea şi rezoluţia bancară şi a Directivei privind schemele de garantare a depozitelor. 

Celelalte subiecte abordate au vizat: viitorul Codului de Conduita (impozitarea afacerilor), erodarea bazei fiscale şi transferul profiturilor, pachetul privind Semestrul European 2016, statisticile Uniunii Europene şi Raportul anual al Curţii Europene de Conturi privind execuţia bugetului UE pentru exerciţiul financiar 2014. 

Discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte – Comisar pentru moneda euro şi dialog social şi Pierre Moscovici – Comisar pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vămi au avut în vedere prezentarea situaţiei economice actuale, precum şi a obiectivelor Ministerului Finanţelor Publice pentru anul următor. Reprezentanţii Comisiei Europene au subliniat importanţa continuării reformelor structurale şi necesitatea respectării exigenţelor Pactului de Stabilitate şi Creştere.

AGERPRES