Măsurile sunt cuprinse într-un pachet legislativ iniţiat de MFP pentru creşterea transparenţei, integrităţii pe piaţa de capital şi a competitivităţii emitenţilor autohtoni.

Astfel, potrivit proiectului, una dintre măsuri 'vizează sporirea integrităţii pieţelor financiare europene prin stabilirea de sancţiuni penale pentru cele mai grave abuzuri de piaţă comise intenţionat. Pentru persoanele fizice, utilizarea abuziva a informaţiilor privilegiate şi manipularea pieţei sunt sancţionate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puţin patru ani. Companiile care se fac vinovate de infracţiuni de abuz de piaţă sunt pasibile de amenzi penale sau de altă natură. Sancţiunile pot ajunge până la interdicţia temporară sau permanentă de a desfăşura activităţi comerciale', se menţionează în document.

În plus, sunt scoase în afara legii trei tipuri de abuz: manipularea pieţei; utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate şi divulgarea neautorizată a informaţiilor fără caracter public.

Totodată, proiectul vizează consolidarea sancţiunilor administrative care pot fi şi ele impuse pentru abuzurile de piaţă, precum şi competenţele de investigare ale autorităţilor naţionale de reglementare în vederea detectării abuzurilor de pe pieţele financiare.

'Noile prevederi propuse au ca scop final principal reclasificarea pieţei de capital româneşti în categoria pieţelor emergente care, odata atins, va aduce României o vizibilitate crescută la nivel european şi mondial şi va crea premisele atragerii unor noi categorii de participanţi (de natura intermediarilor, fondurilor de investiţii, emitenţilor, investitorilor instituţionali si chiar de retail)', se arată într-un comunicat al ministerului.

În plus, instituţia menţionează că cele mai importante măsuri vizează transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor europene care obligă emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care îşi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea într-un stat membru, la o mai bună informare a investitorilor.

'De exemplu, când un acţionar dobândeşte sau cedează acţiunile cu drepturi de vot ale unui emitent ale cărui acţiuni
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, acesta trebuie să notifice emitentului procentajul din drepturile de vot pe care îl deţine în urma acestei operaţii. De asemenea, companiile active în industriile extractive (petrol, gaze şi minerale) şi în sectorul forestier sunt obligate să declare, într-un raport anual separat, plăţile efectuate către guvernele ţărilor în care îşi desfăşoară activitatea', se menţionează în comunicat.

Potrivit MFP, obiectivele avute în vedere de pachetul legislativ sunt creşterea gradului de implementare a principiilor de guvernanţă corporativa la nivelul emitenţilor; optimizarea regimului ofertelor publice şi al listărilor de valori mobiliare (acţiuni şi obligaţiuni); întărirea regimului legal care să permită respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale investitorilor, precum dreptul de vot în adunarea generala a acţionarilor, dreptul la dividende, etc.AGERPRES