Lucrările pentru extensia reţelei de metrou pe tronsonul Parc Bazilescu – Străuleşti vor viza construcţia tunelului, a galeriei, dar şi a staţiilor.

Câştigătorul licitaţiei va realiza şi un depou, dar şi un terminal multimodal şi instalaţiile aferente în vederea punerii în funcţiune.

Valoarea estimată a contractului este de 953,5 milioane lei, finanţarea urmând a fi asigurată din alocaţie de la bugetul de stat. Potrivit Metrorex, lucrările vor fi finalizate într-o perioadă de 42 luni.

Contractul care va fi atribuit înglobează totalitatea lucrărilor necesare pentru extinderea reţelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, cu două noi staţii, fiind prevăzute în acest sens lucrările de structură tunel (1,3 km cale dublă), structura aferentă celor 2 staţii (Laminorului şi Lac Străuleşti), depou de metrou, terminal multimodal şi Park & Ride, precum şi principalele dotări cu instalaţiile şi echipamentele necesare pentru punerea în funcţiune cu călători a obiectivului.

Se urmăreşte realizarea unui sistem de transport integrat şi neconcurenţial prin implementarea unor poli de schimb cum va fi cel de la Lac Străuleşti în ideea de a stimula renunţarea benevolă la folosirea automobilelor personale în favoarea transportului public în comun pentru deplasările intraurbane şi urbane.

În acest sens, a fost prevăzută amenajarea terenurilor la suprafaţă prin realizarea unui Nod intermodal în Zona Lac Străuleşti – parcare şi autogară (Park & Ride Străuleşti) pentru călătorii din zona periurbană de nord vest a Capitalei.
Sursa: Agerpres