Valoarea contractului este de 714,731 milioane lei, exclusiv TVA, finanţarea urmând a fi asigurată prin alocaţii de la bugetul de stat. Durata asumată prin contract pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor este de 30 luni.

Lucrările care fac obiectul contractului cuprind atât realizarea elementelor de structură, respectiv construcţii tunele, galerii, staţii, depou de metrou, terminal multimodal, Park & Ride, cât şi instalaţiile aferente în vederea punerii în funcţiune cu călători a noului tronson.

Contractul care va fi atribuit înglobează totalitatea lucrărilor necesare pentru extinderea reţelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, cu două noi staţii – ‘Laminorului’ şi ‘Lac Străuleşti’.

Metrorex urmăreşte realizarea unui sistem de transport integrat şi neconcurenţial prin implementarea unor poli de schimb cum va fi cel de la Lac Străuleşti, în ideea de a stimula renunţarea benevolă la folosirea automobilelor personale în favoarea transportului public în comun pentru deplasările intraurbane şi urbane. În acest sens, s-a prevăzut amenajarea terenurilor la suprafaţă prin realizarea unui Nod intermodal în Zona Lac Străuleşti – parcare şi autogara (Park & Ride Străuleşti) pentru călătorii din zona periurbană de nord-vest a Capitalei.

Pe lângă proiectele care vizează dezvoltarea zonei s-a avut în vedere şi dezvoltarea viitoare a localităţilor limitrofe Bucureştiului din zona de Nord, printre care Mogoşoaia, Buftea şi Chitila.

Proiectul a avut în vedere faptul că DN 1A reprezintă o importantă cale de intrare în Bucureşti, considerându-se necesar să se realizeze o parcare pentru cei care doresc să-şi continue călătoria spre oraş cu metroul (conceptul Park & Ride).

În aceeaşi incintă va fi amenajat şi terminalul intermodal pentru autobuze şi microbuze (autogara) destinat călătorilor care vor sa utilizeze mijloacele de transport în comun orăşenesc – RATB şi Metrou.

Prin modul în care a fost conceput proiectul este prevăzută posibilitatea extensiei liniei respective cu alte staţii spre zona de nord-vest, înspre localităţile Mogoşoaia şi Buftea. Metrorex urmează să elaboreze studiul de fezabilitate care vizează extinderea liniei IV de metrou de la staţia Gara de Nord la staţia Gara Progresu, realizându-se o legătură directă de metrou între nord-vestul şi sudul Capitalei.