Conform ASF, aprilie a fost a doua lună la rând în care media tarifelor RCA pe această categorie a fost staţionară.

La nivelul principalelor segmente de tonaj, piaţa a continuat să opereze recalibrări, astfel încât grupa autocamioanelor de peste 16 tone a consemnat o creştere a primei medii RCA de 4%, după ce în martie înregistrase o scădere de 3% faţă de februarie. În acelaşi timp, prima medie pentru autoutilitare cu masa de până la 3,5 tone, deţinute de persoane juridice, s-a redus în aprilie cu 3%. O ajustare tarifară de 2% a fost înregistrată şi pentru grupa autovehiculelor cu masa între 3,5 şi 7,5 tone deţinute de persoane fizice.

Activitatea de subscriere de poliţe RCA pentru autoutilitare şi autocamioane s-a menţinut la un nivel susţinut în aprilie. Potrivit raportărilor transmise de societăţile de asigurare în cadrul procesului de monitorizare a evoluţiei tarifelor RCA instrumentat de ASF, în aprilie au fost încheiate 22.646 de poliţe pe douăsprezece luni pe această clasă de vehicule.

Pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, prima medie RCA aferentă poliţelor pe douăsprezece luni a crescut în aprilie cu 5% faţă de martie, deşi segmentul autocarelor cu mai mult de 40 de locuri a consemnat o reducere de 3%.

Grupa autocarelor cu peste 40 de locuri având ca proprietari persoane fizice a înregistrat chiar o diminuare drastică a primei medii, respectiv cu 45% în comparaţie cu luna martie. Tot cu 3% s-a redus prima medie pentru mijloacele de transport de persoane cu până la 18 locuri.

Analizând numai evoluţia tarifelor RCA pentru vehiculele încadrate în clasa de bonus B0, raportările asigurătorilor pentru aprilie arată o primă medie în scădere cu 5% pentru categoria mijloacelor de transport de persoane, respectiv în creştere cu 4% pentru categoria autoutilitare/autocamioane.

Piaţa RCA continuă să asimileze măsurile de ajustare a cadrului de reglementare adoptate de ASF în prima parte a anului, tinzând către o corelare cât mai fidelă a tarifelor cu daunalitatea, în condiţiile în care nu mai există argumente pentru majorări semnificative ale primelor.

ASF monitorizează, lună de lună, evoluţia tarifelor RCA pe principalele segmente de autovehicule, semnalele pieţei indicând intrarea într-o perioadă de stabilitate durabilă.

SURSA: Agerpres