Recent, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că firma Paper Consult are drept de deducere a TVA în urma unei achiziţii de servicii de la o firmă inactivă. Această „victorie”deschide calea către rezolvarea unor situaţii identice, în acelaşi timp însă, evidenţiază un contect complex în care contrubuabilii trebuie să-şi redefdinească modul de lucru în faţa autorităţilor fiscale.

Paper Consult a efectuat achiziţii de servicii de la Rom Packaging începând cu anul 2011, perioada în care acesta din urmă avea codul de TVA anulat. În această situaţie, beneficiarii achiziţiilor de bunuri şi servicii de la furnizori inactivi nu aveau drept de deducere a TVA. Această prevedere se menţine şi în prezent, cu diferenţa că beneficiarul poate deduce TVA ulterior, după ce furnizorul îşi reactivează codul de TVA.

CJUE e de acord că statele membre pot impune condiţii suplimentare pentru deducerea TVA, dacă le consideră necesare pentru a asigura colectarea corectă a TVA şi a preveni evaziunea fiscală. Dar cu măsură. Aceste condiţii nu pot depăşi ceea ce este necesar pentru a atinge aceste obiective. Şi cel mai important, aceste măsuri nu pot avea ca efect refuzul sistematic al deducerii TVA.

Totuşi, statele membre pot impune contribuabililor să adopte măsuri rezonabile pentru a se convinge că nu participă într-o fraudă.

Rom Packaging, deşi a fost declarat inactiv şi i-a fost anulat codul de TVA, şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul de stat. Astfel că nu era implicată în fraudă. În această situaţie se găsesc foarte mulţi contribuabili cu codul de TVA invalidat de autorităţile fiscale, din motive formale. Dar simpla prezenţă pe lista contribuabililor inactivi nu înseamnă că aceştia sunt implicaţi în fraudă. Aceasta este doar o presupunere a autorităţilor fiscale.

De asemenea, legislaţia în vigoare la momentul efectuării tranzacţiilor nu permitea deducerea TVA ulterior, la nivelul beneficiarului. Nici în cazul în care furnizorul îşi reactiva codul de TVA (ceea ce se întâmplă în multe cazuri). Astfel, deşi era evident că nu a existat nicio fraudă, beneficiarul nu putea deduce TVA deşi îndeplinea toate condiţiile de formă şi de fond.