'România a dezvoltat un Master Plan pentru protecţia şi reabilitarea zonei costiere a Mării Negre. Măsurile propuse au ca obiectiv principal stoparea eroziunii costiere, protejarea bunurilor şi siguranţa locuinţelor în zona costieră. Master Planul este în curs de implementare. De asemenea, România în calitate de cea mai mare ţară din bazinul Dunării şi prin poziţia sa geografică, contribuie la dezvoltarea şi actualizarea Planului de management bazinal al fluviului Dunărea. Poluarea cu nutrienţi a fost identificată ca unul din aspectele principale al managementului apelor în bazinul Dunării şi, prin urmare, Marea Neagră, respectiv apele şi zona costieră, au devenit mai sensibile la eutrofizare', a subliniat Petcu, citată într-un comunicat de presă al ministerului de resort. 

În acelaşi context, Adriana Petcu a precizat că, în concordanţă cu prevederile Directivei Cadru Strategia UE pentru Mediul Marin, în special pentru Marea Neagră, România s-a angajat să susţină cooperarea în vederea atingerii unei stări bune a mediului pentru apele marine. 

'În acest context, ţara mea acordă o importanţă majoră acţiunilor de protecţie a mediului marin. Ne concentrăm pe reducerea poluării din surse terestre şi din mare, dar şi pe promovarea pescuitului durabil. Scopul acestor acţiuni este redresarea şi conservarea ecosistemelor marine în vederea asigurării dezvoltării zonelor marine şi costiere. România este profund angajată să susţină cooperarea în vederea atingerii unei stări bune a mediului pentru apele marine, în concordanţă cu prevederile Directivei Cadru Strategia UE pentru Mediul Marin, în special pentru Marea Neagră. Atingerea obiectivelor acestei strategii va contribui la atingerea ţintelor stabilite de Obiectivul de dezvoltare durabilă 14', a spus ministrul român al Apelor şi Pădurilor. 

Petcu a anunţat, totodată, că România a ratificat Acordul de la Paris şi faptul că ministrul român de externe, Teodor Meleşcanu, a depus instrumentul de ratificare la Secretariatul ONU, pe data de 1 iunie 2017. 

În perioada 5-9 iunie 2017, se desfăşoară, la New York, Conferinţa ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 privind conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine. Evenimentul coincide cu Ziua Mondială a Oceanelor, care este sărbătorită la 8 iunie. Guvernele statelor Suedia şi Insulele Fiji au avut responsabilitatea co-prezidării acestei Conferinţe. 

În cadrul conferinţei, România şi-a anunţat angajamentul voluntar 'Good Environmental Status in The Black Sea Marine Region by 2020' în vederea susţinerii implementării ODD14. Pe lista obiectivelor care stau la baza tematicii conferinţei se află: identificarea metodelor de implementare a Obiectivului de dezvoltare durabilă 14, continuarea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 pe baza parteneriatelor existente şi stimularea creării de noi parteneriate de succes, implicarea tuturor factorilor interesaţi în vederea analizării provocărilor, dar şi a oportunităţilor şi a măsurilor adoptate pentru implementarea Obiectivului 14, schimbul de experienţă privind implementarea Obiectivului 14 la nivel naţional, regional şi internaţional, respectiv contribuirea la procesul de monitorizare şi revizuire a Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă. 

La sfârşitul conferinţei se va adopta, prin consens, o declaraţie agreată interguvernamental, sub forma unui document 'Call for Action', pentru susţinerea implementării Obiectivului 14, un raport al co-preşedinţilor privind dialogurile de parteneriat, precum şi lista angajamentelor voluntare pentru implementarea acestui obiectiv.

AGERPRES