"În cadrul şedinţei AGA din această lună acţionarii SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA vor trebui să aprobe propunerea de majorare a capitalului social, prin aport în numerar, cu suma de 45 de milioane de lei, de la valoarea curentă de 66,3 milioane de lei, la valoarea de 111,3 milioane de lei, în vederea atragerii de lichidităţi necesare strategiei de dezvoltare, prin investiţii, a societăţii, dezvoltării USG-CCG pe termen lung, prin implementarea unui program investiţional, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, a situaţiei financiare a SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA şi a structurii pasivului societăţii, în sensul aducerii activului net al întreprinderii la o valoare care să depăşească jumătate din valoarea capitalului social, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv, raportat la dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale", a precizat Urbanowski.

Se vor emite în acest sens 180 de milioane de acţiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,25 lei/acţiune, respectiv creşterea numărului acţiunilor emise de societate, de la 265,2 milioane la peste 445,2 milioane. Va fi acordat dreptul de preferinţă pentru acţionarii SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA înregistraţi la data de înregistrare, proporţional cu numărul de acţiuni deţinute la această dată şi tranzacţionarea acestor drepturi, conform prevederilor actului constitutiv şi dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale. Perioada de subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferinţă este de 32 de zile de la data publicării hotărârii AGA. Preţul unei acţiuni subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă este egal cu valoarea nominală a unei acţiuni emisă de SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, respectiv 0,25 lei pe acţiune.

Uzinele Sodice Govora reprezintă unul din cei mai mari agenţi ecomomici din judeţ, produce toate tipurile de sodă şi aparţine concernului polonez CIECH Varşovia.

AGERPRES