Cel puțin 20 de procente din bugetul pentru ajutor pentru 2014-2020 vor fi alocate pentru dezvoltarea umană și incluziunea socială, educația fiind cea mai importantă componentă. Astfel, 2,5 miliarde de euro vor fi mobilizate pentru educație, confirmând acest domeniu ca o prioritate de dezvoltare a UE după anul 2015.
"Alfabetizarea nu este doar o problemă a țărilor în curs de dezvoltare: în Uniunea Europeană, 1 din 5 elevi și 73 de milioane de persoane adulte au dificultăți de citire și scriere. Ridicarea nivelului de alfabetizare este o prioritate, nu numai pentru economie, ci pentru dezvoltarea personală a cetățenilor noștri", a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
UE a cheltuit 4,2 miliarde de euro pe educație între 2007-2011, care au acoperit atât programele de învățământ locale, cât și pe cele de învățământ superior din UE. Din 2004, UE a ajutat 9 milioane de elevi din țările în curs de dezvoltare să aibă acces la învățământul primar, dar mulți copii abandonează școala fără măcar să deprindă alfabetizarea esențială sau capacitatea de a face socoteli simple.

Un sfert dintre romii din România sunt analfabeţi din cauza abandonului şcolar şi a nivelului scăzut de participare şcolară, ponderea fiind de două ori mai mare decât în Bulgaria, arată un studiu realizat de Fundaţia Soros.
UNICEF a tras un semnal de alarmă acum câte zile: potrivit acestei organizații, abandonul scolar în România este peste media europeană, iar la nivel national, aproape 100.000 de copii cu varste de pana în 14 ani au renunțat să meargă la cursuri.