AND cumpara mobilier de birou
Organizator: A.N.D. – D.R.D.P., Bucuresti, cu sediul in Romania, Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, tel./fax 223.31.99, cod fiscal R 9113593.
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare – licitatie publica deschisa.
Tipul contractului de furnizare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
Locul de livrare – Sediul Cestrin, bd. Iuliu Maniu nr. 401 A, sectorul 6, Bucuresti.
Natura si cantitatea produselor ce se vor achizitiona: mobilier pentru birouri – cod CPSA 3612.
Ofertantii vor depune oferte pentru intreaga cantitate de produse solicitate.
Data limita de livrare a produselor: 30 zile de la data semnarii contractului.
Documentatia se poate obtine de la sediul D.R.D.P., Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Serv. Licitatii Analize Preturi, etaj 8, cam. 27.
Documentatia pentru elaborarea ofertei va putea fi cumparata incepand cu data de 27.11.2001, contravaloarea documentatiei fiind de 200.000 lei.
Data limita pentru depunerea ofertelor va fi 28.12.2001.
Ofertele vor fi depuse la sediul D.R.D.P., Bucuresti, Serv. Licitatii Analize Preturi, etaj 8, cam. 27.
Limba de redactare a ofertelor este limba romana.
La deschiderea ofertelor pot participa toti ofertantii.
Garantia de participare la licitatie, precum si data, ora si locul de deschidere a ofertelor vor fi comunicate in documentatia de licitatie.
Sursa de finantare o constituie Fondul Special al Drumurilor Publice.
Conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt in conformitate cu prevederile sectiunii a 2-a, art. 30 din O.G. nr. 60/2001, privind achizitiile publice, si se gasesc in documentatia de licitatie.
Valabilitatea ofertei va fi comunicata in documentatia de licitatie.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie este tehnico-economic.

TVR cumpara PC-uri si accesorii
Modalitatea de achizitionare de tehnica de calcul: prin inchiriere.
Organizator: Societatea Romana de Televiziune, cod fiscal R8468440, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor 191, sectorul 1, cod 71281, tel/fax (01)2035901;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare produse: licitatie deschisa.
Locul de livrare: sediul Societatii Romane de Televiziune Bucuresti.
Natura si cantitatea produselor ce se vor achizitiona: calculatoare, 332 bucati, cod CPSA 3002.12; servere, 4 bucati, cod CPSA 3002.13; unitati de intrare-iesire, 23 bucati, cod CPSA 3002.14; unitate de stocare 1 bucata, cod CPSA 3002.15; parti si accesorii pentru calculatoare, 3 bucati, cod CPSA 3002.17; servicii de intretinere si reparatii ale calculatoarelor si altor echipamente informatice, cod CPSA 7250.12.
Ofertantii vor depune oferta pentru toate loturile.
Durata limita de prestare a serviciilor: 5 ani de la data incheierii implementarii echipamentelor.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor poate fi procurata de la sediul Societatii Romane de Televiziune, Serviciul Aprovizionare, int. 474 sau 229.
Pentru ridicarea acesteia, delegatul din partea persoanei juridice va prezenta un mandat in acest sens si o chitanta de la casieria SRTV pentru costul documentatiei. Pretul
unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei este de 100.000 lei (TVA inclus).
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3.12.2001.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.12.2001, ora 10.00.
Ofertele se vor depune la Registratura SRTV sau se trimit prin posta.
Deschiderea ofertelor se va face la sediul SRTV, in data de 28.12.2001, ora 11.00.
Garantia pentru participare la licitatie este specificata in Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Spitalul de Urgenta Galati angajeaza constructor
Spitalul de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul in Galati, Str. Brailei nr. 177, judetul Galati, cod postal 6200, tel./fax 036/461000, CF 3126853, organizeaza licitatie deschisa pentru executia lucrarii extinderea sectiei de cobaltoterapie.
Proiectantul este Engineering Uzinsider S.A. (ICPPAM – S.A.), Galati, str. Smardan nr. 2, tel. 036/472346; coordonator principal de credit este Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Galati; beneficiar este Spitalul de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”, cod CPSA 4525.44.
Procedura aplicata: licitatie publica deschisa.
Obiectul licitatiei: atribuirea contractului de executia lucrarilor.
Amplasamentul lucrarii: lucrarea Extinderea sectiei de cobaltoterapie este amplasata in incinta Spitalului de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”, la adresa sus-mentionata.
Caracteristicile generale ale lucrarii: constructie subterana; suprafata totala de 234,125 m; structura de rezistenta din beton armat.
Termenul limita de executie a lucrarii este 30 iunie 2002.
Obtinerea documentatiei pentru ofertanti se poate face de la Spitalul de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”, Galati. Pentru obtinerea documentatiei se achita la casieria unitatii suma de 1.000.000 lei.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor este cu 8 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor (10.12.2001).
Data limita de depunere a ofertelor este 20.12.2001.
Ofertele vor fi depuse la Spitalul de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul in Galati, Str. Brailei nr. 177, judetul Galati, cod postal 6200, tel./fax 036/461000.
Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor sunt imputernicitii din partea ofertantilor.
Data la care va avea loc deschiderea ofertelor este 20 decembrie 2001, ora 11, la sediul autoritatii contractante.
Garantia de participare la licitatie este in valoare de 50 milioane lei si se poate depune prin scrisoare bancara sau O.P. in contul 5041023126853 deschis la Trezoreria Galati.
Ofertantul trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate tehnico-economico-financiare, astfel incat lucrarea sa fie finalizata in termenul si in conditiile contractate.
Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
Se interzice depunerea ofertelor alternative.