Klaus Iohannis a promulgat un decret care stabilește că Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările din cadrul aplicaţiei informatice pe care o gestionează.

Klaus Iohannis a promulgat luni, 27 mai, actul normativ

Acest caracter este prevăzut în Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea articolului 2 din OUG privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

Potrivit actului normativ, activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări constituie serviciu public.

Totodată, se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, IGI cooperează cu alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în asigurarea ordinii de drept.

Simultan, colaborează în acest sens cu cetăţenii. IGI poate încheia acorduri cu instituţii similare din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale, în condiţiile legii.

IGI pune la dispoziţia publicului, în mediul online, o aplicaţie informatică

Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de furnizor de servicii publice, pune la dispoziţia publicului, în mediul online, o aplicaţie informatică.

Această funcționează în scopul soluţionării cererilor adresate structurilor teritoriale pentru imigrări având ca obiect admisia şi reglementarea dreptului de şedere al străinilor, inclusiv încadrarea în muncă şi detaşarea acestora, precum şi exercitarea dreptului la liberă circulaţie de către cetăţenii Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii acestora de familie pe teritoriul României

Aplicația permite:

  • efectuarea programărilor în vederea depunerii cererilor;
  • depunerea documentelor necesare evaluării cererii.

Datele referitoare la programare se stochează pe teritoriul României pentru o perioadă de 3 ani.

Documentele anexate se păstrează potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul IGI, în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale.

Aplicaţia informatică este dezvoltată astfel încât să păstreze evidenţa prelucrărilor realizate

Aplicaţia informatică este dezvoltată astfel încât să păstreze evidenţa prelucrărilor realizate. Evidenţa prevăzută de actul normativ este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat.

Totodată, poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecţiei datelor. Este inclusă și verificarea admisibilității unei solicitări de informaţii şi legalitatea prelucrării datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii datelor.

IGI adoptă măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea şi utilizarea aplicaţiei prevăzute potrivit principiilor confidenţialităţii, integrităţii, identificării şi autentificării.