Se schimbă Codul Penal în România

Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat miercuri un proiect de lege care vizează înăsprirea pedepselor pentru sustragerea de la executarea unor pedepse privative de libertate, asimilată evadării în cazul în care persoana condamnată nu se prezintă la organul de Poliţie în termen de şapte zile de la data la care hotărârea instanței a devenit definitivă.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 230 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și o abținere. Este vorba despre proiectul care modificări ale Codului Penal pentru a combate sustragerea de la executarea pedepselor privative de libertate.

Potrivit proiectului, evadarea din starea legală de reținere sau deținere va fi pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care evadarea implică folosirea de violențe sau arme, pedeapsa poate ajunge la închisoare de la 1 la 5 ani. În plus, se aplică și interzicerea exercitării unor drepturi.

La ce se referă proiectul prin evadare?

Evadarea este definită în proiect astfel:

  • neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deținere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate
  • părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deținere
  • încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligației de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condițiilor de deplasare, stabilite potrivit legii
camera deputatilor
SURSA FOTO: Dreamstime

Pedeapsa pentru evadare

De asemenea, proiectul de lege prevede că se consideră evadare și fapta persoanei condamnate:

  • la pedeapsa detențiunii pe viață
  • la pedeapsa închisorii de a nu se prezenta la organul de poliție în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei în termen de 7 zile de la data la care hotărârea instanței a devenit definitivă.

Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la pedeapsa rămasă neexecutată la data evadării, conform stipulărilor actului normativ.

Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional.

Potrivit expunerii de motive, disponibilă pe site-ul Camerei Deputaților, proiectul a apărut la inițiativa Ministerului Justiției.