Aria eligibilă a programului cuprinde opt state: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Republica  Moldova, Armenia, Georgia. În România sunt eligibile cele şase judeţe din Regiunea Sud-Est, respectiv: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea.
În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte sunt disponibile fonduri ENPI în valoare de 15,1 milioane euro, iar Turcia participă cu fonduri IPA în valoare de 5,3 milioane euro. Cofinanţarea Uniunii Europene este de maximum 90% din totalul costurilor eligibile la nivel de proiect.
Vor fi finanţate proiecte de cooperare transfrontalierã în domeniile dezvoltării economice durabile, turismului, în domeniul protecţiei naturii şi al mediului înconjurător, precum şi al cooperării culturale.
Solicitanţi şi parteneri eligibili pentru acest program sunt: autorităţi publice centrale, regionale sau locale (ministere, consilii judeţene/regionale, consilii locale, municipalităţi); organisme de drept public, înfiinţate în scopul satisfacerii unor nevoi de interes general (institute de stat, universităţi de stat); organisme non-profit (ONG-uri, asociaţii, fundaţii, organisme de management al Euroregiunilor, Grupări Europene de Cooperare Teritorială); întreprinderi publice; organizaţii internaţionale.
Propunerile de proiecte trebuie elaborate şi implementate în comun de parteneriate care cuprind cel puţin un partener din statele membre ale UE (România, Bulgaria şi Grecia) şi un partener din statele partenere (Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina). Partenerii din Turcia pot participa numai în proiecte tripartite, având cel puţin un partener dintr-un stat membru al UE şi un partener dintr-un stat partener.
Propunerile de proiecte trebuie elaborate în limba engleză şi depuse la sediul Autorităţii Comune de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 30 septembrie 2011.