La finalul anului 2023, România avea 997 de kilometri de autostradă

Câți kilometri de autostradă avea România la finalul anului 2023? Lungimea autostrăzilor din România a crescut cu 48 de kilometri, la sfârşitul anului 2023, iar reţeaua de drumuri publice avea o lungime totală de 86.388 km, împărţită astfel:

  • 20,4% (17.677 km) drumuri naţionale;
  • 40,6% (35.046 km) drumuri judeţene;
  • 39,0% (33.665 km) drumuri comunale.

Referitor la tipul de acoperământ, distribuţia reţelei de drumuri publice era următoarea:

  • 49,4% (42.692 km) drumuri modernizate, dintre care 94,2% cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu;
  • 23,9% (20.671 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere;
  • 26,7% (23.025 km) drumuri pietruite sau de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, durata de serviciu depăşită era înregistrată la 27,5% din drumurile modernizate. La 39,4% din drumurile cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere.

Din totalul de 17.677 km de drumuri naţionale:

În ceea ce priveşte numărul de benzi de circulaţie, 2.161 km (12,2%) aveau 4 benzi, 311 km (1,8%) aveau 3 benzi şi 37 km (0,2%) dispuneau de 6 benzi. Din totalul de 35.046 km de drumuri judeţene, 51,5% erau drumuri modernizate, iar dintre cele 33.665 km de drumuri comunale, 35,1% erau drumuri pietruite.

La data de 31 ianuarie 2023, reţeaua de cale ferată de folosinţă publică având în exploatare 10.611 km era structurată astfel: 10.515 km (99,1%) cu ecartament normal, 91 km (0,9%) cu ecartament larg şi 5 km cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor ferate era de 44,5‰ la 1.000 km2 teritoriu. Cele mai mari densităţi au fost înregistrate în regiunea Bucureşti-Ilfov (206,3‰), regiunea Vest (60‰), regiunea Nord-Vest (47,8‰) şi regiunea Sud-Muntenia (43,8‰). La aceeaşi dată, lungimea liniilor principale era de 5.961 km, ceea ce reprezenta 56,2% din lungimea totală a liniilor de cale ferată aflate în exploatare, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).