Legea prin care victimele agresiunilor, accidentelor cu autor necunoscut sunt exceptate de la plata asistenței medicale a fost promulgată marți de președintele Klaus Iohannis, informează Adiministraţia Prezidenţială marţi.

Ce spune legea promulgată de Iohannis

Potrivit legii recent promulgate, „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. Cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS)”.

Actul normativ vizează modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.