“Trece în eternitate ultimul dintre şefii de stat cu un rol decisiv în marea conflagraţie mondială de la jumătatea secolului trecut, Regele Mihai I al României.

A fost martor al istoriei, dar şi făuritor de istorie. Al unei istorii potrivnice pe care a înfruntat-o cu demnitatea şi curajul proprii unui Mare Om de Stat. Iar dacă istoria universală a consemnat că actul de la 23 august 1944- a cărui decizie de risc maxim şi-a asumat-o regele Mihai I- a scurtat cu 200 de zile războiul, istoria noastră abia sugerează că acel moment cardinal a făcut ca România să nu devină ceea ce i se hărăzise- un tragic teatru de război.

În pribegie, Regele Mihai I şi-a purtat cu tărie povara destinului său dramatic. Revenind în ţară, după patru decenii şi jumătate de exil, în contextul evenimentelor de după decembrie 1989, a câştigat repede respectul unui popor impresionat de marea lecţie şi echilibru, modestie şi înţelepciune a Majestăţii Sale.

Am fost onorat să îl întâlnesc de mai multe ori, mai întâi în anul 2000, când îndeplineam un mandat de Prim-Ministru, apoi la Banca Naţională. Păstrez şi acum în memorie puternicile emoţii din momentele în care Majestatea Sa Regele Mihai I al României şi Majestatea Sa Regina Ana au fost oaspeţii Băncii Naţionale, cu deosebire cel din octombrie 2011, când Regele Mihai I şi-a sărbătorit la Banca Naţională cea de-a 90-a Aniversare. Pentru mine, pentru Consiliul de Administraţie şi pentru întregul nostru personal, toate aceste vizite au fost fericite ocazii de rememorare a istoriei Băncii Naţionale, instituţie fundamentală a statului la a cărei dezvoltare a contribuit şi familia regală.

Naturaleţea, nobleţea spirituală, frumuseţea sufletească, omenia Majestăţii Sale nu pot fi uitate. Şi nici curata limbă română în care s-a exprimat. Ascultându-l vorbind, am înţeles că, dincolo de temeinica pregătire şcolară care i-a fost asigurată, limba română a continuat să-i fie şi departe de ţară legătura cu poporul pe care l-a iubit. Un excepţional model de viaţă lăsat moştenire generaţiilor de azi! Fie ca Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul nobil! Întregii Familii Regale, membrilor Casei Regale a României- condoleanţe!”