Iohannis a semnat decretul! Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 februarie a.c., decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles, informează Administrația Prezidențială.

Iohannis a semnat decretul! Ce este EURATOM și ce scopuri are

EURATOM este agenția de cercetare în domeniul energiei nucleare, cu utilizare în scop civil, nu militar.

Scopurile EURATOM:

”- să dezvolte cercetarea, cooperarea în domeniul cercetării și schimbul de informații tehnice – se înființează Centrul Comun de Cercetare;

– să stabilească norme unitare de securitate pentru protecția sanitară a populației și a lucrătorilor și să vegheze la aplicarea acestora;

– să faciliteze investițiile și să asigure, în special prin încurajarea de inițiative comune ale întreprinderilor, realizarea instalațiilor de bază necesare pentru dezvoltarea energiei nucleare în Comunitate;

– să vegheze, printr-o politică de aprovizionare comună, la aprovizionarea constantă și echitabilă a tuturor utilizatorilor din Comunitate (în prezent UE) cu minereuri și combustibili nucleari – se înființează Agenția de Aprovizionare a Euratom;

– să supravegheze utilizarea adecvată (în special nemilitară) și pașnică a materialelor nucleare – aplicarea măsurilor de control ale Euratom este asigurată de către inspectori dedicați, care efectuează controale fizice și contabile în toate instalațiile nucleare ale Comunității;

– să exercite un drept de proprietate asupra unor materiale de fisiune speciale (materialele de fisiune sunt compuse din atomi care pot fi scindați de neutroni într-o reacție în lanț autoîntreținută, pentru a elibera cantități enorme de energie);

– să creeze o piață comună a materialelor și echipamentelor specializate, caracterizată prin libera circulație a capitalurilor pentru investițiile în domeniul nuclear și prin libertatea de a angaja specialiști;

– să instituie cu celelalte țări și cu organizațiile internaționale orice legături care pot promova progresul în utilizarea pașnică a energiei nucleare.”.