"În semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 8,7%, creştere înregistrată la toate elementele de structură: utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 13,3%, lucrări de construcţii noi cu 6,1% şi la alte cheltuieli cu 1,7%. Comparativ cu semestrul I 2015, în semestrul I 2016 se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în în utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 1,2 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor nete în lucrări de construcţii noi a scăzut cu 1,0 puncte procentuale şi în alte cheltuieli cu 0,2 puncte procentuale", se arată în comunicat.

În trimestrul II, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 9,7%, creştere înregistrată la toate elementele de structură: lucrări de construcţii noi cu 11,9%, utilaje – inclusiv mijloace de transport – cu 9,3% şi la alte cheltuieli cu 1,9%.

Comparativ cu trimestrul II 2015, în trimestrul II 2016 se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în lucrări de construcţii noi cu 1,9 puncte procentuale. A scăzut ponderea investiţiilor nete în utilaje – inclusiv mijloace de transport – cu 1,7 puncte procentuale şi în alte cheltuieli cu 0,2 puncte procentuale. AGERPRES