Principalele scăderi în trimestrul IV 2013 s-au înregistrat în sectorul de utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 30,3% şi în lucrările de construcţii noi cu 7,5%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o creştere cu 6,3%.

Comparativ cu trimestrul IV 2012, în trimestrul IV 2013 se constată o creştere a ponderii lucrărilor de construcţii noi în total investiţii nete cu 4,7 puncte procentuale şi în alte cheltuieli cu 3,0 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor nete în utilaje (inclusiv mijloace de transport) a scăzut cu 7,7 puncte procentuale.

În anul 2013, investiţiile în lucrări de construcţii noi au totalizat 31,956 miliarde lei, reprezentând 47,1% din total, faţă de 47,5% în 2012.

Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport au însumat 28,774 miliarde lei, reprezentând 42,4% din total, faţă de 43,4% cât au fost în anul 2012.

Cel mai mare volum de investiţii nete au fost realizate în industrie şi comerţ/servicii (comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor). AGERPRES