‘Pe activităţi ale economiei naţionale în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016, se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în construcţii, cu 6,2 puncte procentuale. Mai mult de o treime (35,2%) din investiţiile nete au fost orientate către industrie, fiind în creştere cu 2 puncte procentuale faţă de perioada ianuarie – septembrie 2016’, informează INS.

În trimestrul III 2017, comparativ cu trimestrul III 2016, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 10,3%, creştere înregistrată la toate elementele de structură, respectiv utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 22,8%, alte cheltuieli cu 11,7% şi la lucrările de construcţii noi cu 0,1%.