Societatea Rafinaria Astra Romina SA Ploiesti a realizat i anul trecut o cifra de afaceri de 3.359 milioane lei, i crestere cu 89% fata de valoarea corespunzatoare a anului precedent, datorita majorarii volumului prelucrarilor si valorificarii superioare a productiei, conform raportului Consiliului de Administratie al societatii.
Profitul net, de 106 miliarde lei, este de 1,5 ori mai ridicat decit cel de la 31.12.1999 si a permis acordarea unui dividend net de 388,8 lei/actiune pentru persoanele fizice, respectiv 368,8 lei/actiune pentru cele juridice, tuturor actionarilor iregistrati la data de 12 martie 2000. Acest dividend reprezinta 31% din pretul de tranzactionare, daca se ia i considerare media ultimelor 50 sedinte (1.244 lei/actiune) sau 41% pentru media ultimelor 200 sedinte de tranzactionare (932 lei).
Se constata o crestere substantiala a veniturilor obtinute din export, care la finele anului trecut au fost de 800 miliarde lei si au reprezentat 22,8% din veniturile totale, fata de 14,49% i decembrie 1999 si 6,1% i decembrie 1998.
Profitul net pe actiune (EPS) era, la sfirsitul anului trecut, de 484 lei, fata de 320 lei i 1999 si 163 lei i 1998; indicatorul PER (raportul pret / cistig) se mentine la valori bune, respectiv de 2,52 (decembrie 2000) fata de 2,34 i 1999. Valoarea contabila a unei actiuni s-a depreciat de la 2.005 lei (decembrie 1999) la 1.895 lei (decembrie 2000) din cauza majorarii, i aceasta perioada, a capitalului social.
in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din 26.03.2001 s-a hotarit declansarea procedurii de majorare a capitalului social cu valoarea de 78,35 miliarde lei pentru actionarul Inter Agro Bucuresti, din care 20 miliarde lei reprezinta aport i natura, 36 miliarde lei investitii realizate i 2000 si 21 miliarde lei aport i numerar (din dividendele de icasat pe anul 2000). Se aproba si emiterea unui numar de 217.088.919 actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei, i vederea exercitarii dreptului de preferinta pentru ceilalti actionari, iregistrati i registrul actionarilor la data de 2 aprilie 2001.
Conform bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul curent sunt prevazute venituri totale de 4.610 miliarde lei, cheltuieli totale de 4.520 miliarde lei si un profit net de 67,9 miliarde lei.