'Dispune suspendarea provizorie a executării sentinţei civile nr. 11175 din 23.12.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă (…) până la soluţionarea cererii de suspendare a executării sentinţei formulată în apel. Definitivă', se arată în decizia Secţiei a VI-a Civilă a CAB.

Prin această hotărâre, insolvenţa va fi suspendată până la soluţionarea pe fond a cererii Carrefour privind intrarea în insolvenţă.

Pe data de 14 iunie, SC GSL Logistic SRL, în calitate de creditor al SC Carrefour, a cerut intrarea în procedură de insolvenţă a SC Carrefour România SA.

'Decade debitoarea din dreptul de a formula un plan de reorganizare a activităţii în condiţiile art. 94 din lege. Ordonă ridicarea dreptului de administrare al debitoarei şi dispune încetarea mandatului administratorilor statutari ai debitoarei. Desemnează provizoriu, până la prima adunarea a creditorilor, administrator judiciar pe Rodicom Ipurl şi Expert Insolvenţă SPRL, cu o retribuţie lunară de 2.000 lei, exclusiv TVA pentru fiecare din averea debitoarei şi care vor îndeplini principalele atribuţii prevăzute de art. 20 din Lege', a decis Tribunalul Bucureşti pe 23 decembrie 2013.

SURSA: Agerpres