Volumul de muncă este exprimat în unităţi anuale de muncă (UAM). Această unitate de măsură reprezintă volumul de muncă desfăşurat în cadrul exploataţiei agricole de către o persoană, în echivalent timp complet de muncă, pe durata a 245 zile lucrătoare pe an, a câte 8 ore pe zi.

Potrivit INS, în anul 2010, volumul de muncă, desfăşurat în cadrul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 1,515 milioane UAM, iar în cadrul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 96.000 UAM.

Atât la exploataţiile agricole fără personalitate juridică, cât şi la exploataţiile agricole cu personalitate juridică, UAM-ul a scăzut cu circa 42% faţă de cel înregistrat la Recensământul General Agricol 2002.

Exploataţia agricolă este unitatea tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/ sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a suprafeţelor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară.