Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani), estimat pentru luna mai din anul curent este de 720.000 persoane, în creştere atât faţă de luna precedentă cât şi faţă de aceeaşi lună din anul precedent (ambele cu 712.000 persoane).

Pe sexe, rata şomajului pentru bărbaţi o depăşeşte cu 1,4 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 8,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi 6,7% în cazul celor de sex feminin).

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 6,1% pentru luna mai 2013 (6,7% în cazul bărbaţilor şi 5,2% în cel al femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna mai 2013.

INS precizează că sursa datelor o constituie Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) care se realizează trimestrial, în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr, 577/1998 cu privire la organizarea unei anchete statistice selective asupra forţei de muncă în Comunitatea Europeană.

Şomerii, conform definiţiei internaţionale (BIM), sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele 3 condiţii: nu au un loc de muncă; (sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni; s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii. AGERPRES