Ce spune INS

„În vederea măsurării impactului SARS-Cov.2, INS a realizat o anchetă ad-hoc care s-a desfăşurat în perioada 17-19 martie 2020 referitoare la estimarea evoluţiei activităţii şi a numărului de salariaţi pentru perioadele 17/19 – 31 martie şi 1 – 30 aprilie 2020. Managerii întreprinderilor au fost întrebaţi asupra percepţiei privind evoluţia activităţii economice, respectiv dacă vor considera că activitatea se va restrânge cu până la 25%, între 25-50%, peste 50% sau se va închide, dar şi dacă activitatea nu se va restrânge sau chiar ar putea creşte. Având în vedere incertitudinea evoluţiei SARS-Cov.2, managerii au avut posibilitatea de a opta pentru versiunea de răspuns ‘nu pot estima'”, se arată într-un comunicat al INS.

Activitatea ar putea scădea

Din analiza răspunsurilor, unul din cinci manageri a menţionat că până la sfârşitul lunii martie activitatea ar putea scădea cu până la 25%. Trei sferturi dintre managerii care au menţionat că activitatea va creşte sunt din sectorul comerţ cu amănuntul.

Referitor la evoluţia activităţii din cursul lunii aprilie 2020, gradul de incertitudine creşte, astfel peste 48% dintre respondenţi au menţionat că nu pot estima cum va evolua activitatea economică. Ponderea managerilor care au estimat că activitatea nu se va restrânge în cursul lunii aprilie s-a redus la jumătate din valoarea lunii martie.

Activitatea se va restrânge și în aprilie

În industrie, circa o treime dintre respondenţii care au menţionat că activitatea se va restrânge în cursul lunii aprilie au apreciat că activitatea ar putea fi redusă între 25% şi 50%.

Conform INS, cele mai afectate vor fi întreprinderile mici şi mijlocii ai căror manageri au estimat ca principal risc reducerea cu peste 50% sau chiar închiderea activităţii.

Ce se întâmplă cu numărul salariaților

În ceea ce priveşte estimarea evoluţiei numărului de salariaţi până la sfârşitul lunii martie, aproape un sfert dintre manageri au menţionat că nu pot estima cum va evolua acesta. Scăderile cele mai mari sunt estimate a se înregistra în sectorul servicii.

Incertitudinea pentru luna aprilie creşte, astfel ponderea managerilor care au menţionat că nu pot estima evoluţia numărului de salariaţi a fost de 43% din total respondenţi.

Evoluția activității economice

Colectarea datelor pentru perioada martie – mai 2020 s-a realizat în intervalul 1-10 martie. INS menţionează că informaţiile sunt obţinute prin prelucrarea acestor date şi nu au putut surprinde tendinţa principalilor indicatori cauzată de evoluţia impactului SARS-Cov2. În vederea măsurării impactului SARS-Cov2, INS a realizat o anchetă ad-hoc care s-a desfăşurat în perioada 17-19 martie 2020 referitoare la estimarea evoluţiei activităţii şi a numărului de salariaţi pentru perioadele: 17/19 – 31 martie şi 1 -30 aprilie 2020.

Potrivit anchetei de conjunctură din luna martie 2020, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +7%). Dintre activităţile care vor înregistra creşteri se numără: fabricarea produselor din tutun (sold conjunctural +32%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (sold conjunctural +24%), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (sold conjunctural +22%), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (sold conjunctural +20%).

Stabilitate relativă a numărului de angajați

Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -1% pe total industrie prelucrătoare.

Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creştere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +11%).

Potrivit estimărilor din luna martie 2020, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni, creştere a volumului producţiei (sold conjunctural +25%). Managerii estimează creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +11%).

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creştere moderată a acestora (sold conjunctural +15%).

Comerțul cu amănuntul

În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni tendinţă de creştere moderată a activităţii economice (sold conjunctural +9%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creştere moderată (sold conjunctural +6%).

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +6%).
Pentru următoarea perioadă, managerii societăţilor comerciale estimează creştere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +16%).

Conform estimărilor din luna martie 2020, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural -4%). Activităţile care vor înregistra scăderi accentuate sunt transporturile aeriene (sold conjunctural -65%), urmate de activităţile agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică ce vor înregistra scăderi (sold conjunctural -37%).

În sectorul de servicii se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural 0%). Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de relativă stabilitate (sold conjunctural +5%).