Exporturile şi importurile au crescut cu 5,4%, respectiv cu 7,4%, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015, faţă de aceeaşi perioadă din 2014. Exporturile FOB au însumat 35,993 miliarde de euro, iar importurile CIF au depăşit 40,781 miliarde euro.

În luna august 2015, exporturile FOB au fost de 3,92 miliarde euro, iar importurile CIF au totalizat 4,77 miliarde euro, rezultând un deficit de 856,6 milioane euro.

Faţă de luna iulie 2015, exporturile din luna august 2015 au scăzut cu 22,3%, iar importurile cu 15,9%.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în primele opt luni din 2015 au ajuns la 26,327 miliarde de euro la expedieri şi de 31,251 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 73,1% din total exporturi şi 76,6% din total importuri.

De asemenea, valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în perioada menţionată a depăşit 9,665 miliarde euro la exporturi şi 9,530 miliarde euro la importuri, reprezentând 26,9% din total exporturi şi 23,4% din total importuri.

Potrivit datelor INS, în primele opt luni din 2015, ponderile cele mai importante în structura exporturilor şi importurilor au fost deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (43,7% la export şi 36,5% la import) şi alte produse manufacturate) (33,1% la export şi respectiv 31,3% la import).

Preţul FOB (Free on Board ? liber la bord) înseamnă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pentru ca marfa să fie încărcată la bord.

Preţul CIF (cost, insurance, freight ? cost, asigurare, navlu) înseamnă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportul internaţional.