Prin investiţia în EnergoBit, lider în domeniul furnizării de servicii şi echipamente pentru reţele electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune în sectorul energetic din România, Innova Capital îşi asigură intrarea pe o piaţă extrem de atractivă pentru acest domeniu.
Cu o participaţie de aproximativ 52,8%, Innova Capital va deveni acţionarul majoritar al EnergoBit. Tranzacţia urmează să fie finalizată în primul trimestru al anului 2013, după obţinerea aprobărilor oficiale şi îndeplinirea unor condiţii prealabile. Părţile au convenit să nu facă publice detaliile tranzacţiei.
Grupul EnergoBit este prezent şi pe piaţa ESCO a serviciilor energetice, o piaţă extrem de dinamică, oferind clienţilor industriali şi instituţionali soluţii de eficientizare a consumului energetic.
România are nevoie de investiţii substanţiale în sectorul energetic, având în vedere necesitatea modernizării reţelelor de transport şi distribuţie a energiei precum şi creşterea producţiei de energie regenerabilă. Energia este unul din sectoarele de bază ale strategiei de investiţii a fondului Innova, prin urmare vom susţine conducerea actuală a Grupului EnergoBit astfel încât să îşi poată dezvolta activitatea în continuare, în parteneriat cu fondatorii şi cu BERD”,  a declarat Andrzej Bartos, Managing Partner, Innova Capital. Înființat în 1994, Innova Capital investeşte în firme mijlocii din Europa Centrală. Până acum a investit aproape 500 milioane euro în 40 de companii din 10 ţări din regiune.