"Comisia a solicitat României să îşi modifice normele privind impozitarea veniturilor provenite din activităţi independente desfăşurate de persoane fizice nerezidente. Comisia Europeană consideră că ele constituie o restricţie la libera prestare a serviciilor şi la libera circulaţie a capitalurilor în cadrul pieţei interne. În prezent, persoanele fizice rezidente care obţin venituri comparabile îşi pot deduce cheltuielile profesionale legate de aceste venituri, ceea ce conduce la o impozitare limitată la venitul net. Cu toate acestea, persoanele fizice stabilite într-un alt stat din UE/SEE şi care nu sunt stabilite permanent în România nu pot beneficia de o astfel de deducere şi sunt impozitate pe baza veniturilor brute obţinute în România", se arată în comunicatul Comisiei.

Organismul european precizează că nu găseşte "niciun motiv valabil pentru justificarea acestei impozitări mai mari a veniturilor persoanelor fizice stabilite într-un alt stat din UE/SEE şi consideră că această practică este discriminatorie şi constituie o restricţie la libera prestare a serviciilor şi la libera circulaţie a capitalurilor, conform interpretării Curţii de Justiţie".

Prin urmare, Comisia a solicitat României să îşi modifice normele pentru a se conforma legislaţiei Uniunii Europene, solicitarea fiind adresată sub forma unui infringement – aviz motivat.

"În absenţa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa acestei chestiuni", avertizează Executivul european.