"Comisia a solicitat în mod oficial României să asigure respectarea deplină a normelor UE în materie de securitate a aprovizionării cu gaze naturale. Regulamentul UE nr. 994/2010 privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale are drept obiectiv garantarea faptului că statele membre sunt bine pregătite pentru a face faţă unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. În acest scop, statele membre ar trebui să permită fluxul bidirecţional de gaze naturale la nivel transfrontalier şi să pregătească în prealabil planuri de acţiune preventivă şi planuri de urgenţă", precizează Comisia Europeană, subliniind că a lansat împotriva României un infringement – aviz motivat -, deoarece statul român nu a notificat Comisiei adoptarea unui plan de acţiune preventivă şi a unui plan de urgenţă, aşa cum prevede regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Totodată, Comisia afirmă că nu a fost informată cu privire la deciziile referitoare la fluxurile bidirecţionale de gaze naturale.

Autorităţile competente din statele membre trebuiau să adopte planurile de acţiune preventivă şi planurile de urgenţă deja până la data de 3 decembrie 2012. Deciziile privind fluxurile bidirecţionale de gaze naturale trebuiau să fie adoptate până la 3 septembrie 2012.

Comisia Europeană avertizează că România are la dispoziţie două luni pentru a se conforma obligaţiilor sale, în caz contrar, organismul european poate decide să înainteze cauza Curţii de Justiţie.

"Este o cauză mai veche în care Comisia a decis să ne trimită avizul motivat. După ce luăm cunoştinţă de conţinutul acestuia, vom fi în măsură să vedem ce măsuri va trebui să mai luăm", a precizat agentul guvernamental la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Horaţiu Radu.

"Noi suntem deja în dialog cu Comisia Europeană pe acest subiect şi am trimis deja răspuns la punerea în întârziere. În esenţă este vorba de interconectarea cu statele membre vecine. Practic interconectarea există, însă ea nu funcţiona la parametrii optimi ceruţi de Comisie", a spus Radu.

El și-a exprimat speranţa că în cele două luni România se va conforma "deplin" cu regulamentul Uniunii privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale.