OUG a fost adoptată la finalul lunii martie. Motivul: de la 1 aprilie 2017, milioane de certificate „verzi“ (cv) amânate la tranzacţionare, urmau să intre pe piață. În lipsa acestei inițiative guvernamentale, exista premise unei prăbușiri a pieței, care putea antrena falimente în lanţ la nivelul producătorilor. 

Certificatele verzi care vor fi primite de acum înainte de producătorii de energie din surse regenerabile au o valabilitate stabilită până în 2032, la sfârşitul actualei scheme de susţinere a energiei „verzi“ în România, potrivit proiectului de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Energiei, care modifică şi completează Legea nr. 220/2008. Astfel, producătorii scapă de spectrul falimentului, care plana asupra afacerilor lor de aproape doi ani, de când o disfuncţionalitate a pieţei i-a adus în stadiul de a rămâne cu milioane de certificate verzi în braţe, pe care nu puteau să le vândă. „Măsurile pe care le-am promovat sunt cea mai potrivită soluţie de echilibru pentru conservarea industriei energiei regenerabile şi a ţintei de ţară asumată faţă de Comisia Europeană. Putem vorbi o gură de oxigen pentru industria energiei regenerabile. În acelaşi timp, înseamnă, practic, o îngheţare a impactului maxim al energiilor regenerabile în facturile plătite de consumatorii casnici, până în 2032“, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu.

Principala modificare antrenată de OUG este prelungirea duratei de viaţă a certificatelor „verzi“ până în 2032, adică 15 ani, faţă de doar 12 luni până la 1 aprilie. „În acest fel, vor fi evitate situaţiile înregistrate în ultimii ani, prin care un număr important de CV-uri nu au mai putut fi valorificate de către producători“, arată Ministerul Energiei, iniţiatorul OUG. Cu alte cuvinte, producătorii scapă de presiunea obligativităţii de a vinde CV-urile într-un singur an, care bloca preţul lor la minimul posibil. „Ei (producătorii –  n.r.) au acum mai multă predictibilitate în afaceri şi mai puţină presiune pe ei de a vinde în timp scurt certificatele“, explică Emil Calotă, vicepreşedinte al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

O altă modificare este înlocuirea cotei obligatorii de achiziţie destinată furnizorilor de electricitate cu un mecanism nou, al cantităţii statice de certificate verzi, care va fi revizuit odată la doi ani de către ANRE şi care are rolul de a crea un echilibru între consumatori şi producători. „Aceste prevederi sunt susţinute şi de crearea unor platforme anonime de tranzacţionare a energiei din surse regenerabile şi a certificatelor verzi pe pieţele centralizate de tranzacţionare a electricităţii, astfel că atât producătorii şi furnizorii mari, dar şi cei mici, vor putea să îşi găsească locul în piaţă“, spun oficialii ministerului. Totodată, certificatele verzi vor căpăta valoare în momentul tranzacţionării, şi nu la momentul emiterii, ca până acum, „ceea ce va înlătura o parte din presiunea de pe fluxurile de numerar ale operatorilor din acest domeniu“.

 

De asemenea, producătorii de energie regenerabilă vor plăti, conform prevederilor noii OUG, impozit pe profit doar în momentul tranzacţionării CV, şi nu în momentul în care înregistrau în contabilitate, aşa cum era prevăzut în vechea legislaţie.

Acest impediment a dus la in­sol­venţe şi falimente printre producătorii de energie regenerabilă, adaugă oficialii.
Impactul în piaţă şi în facturi

Ordonanţa de urgenţă introduce un nou mecanism de calcul al numărului total de certificate verzi care trebuie achiziţionate de furnizorii de energie electrică. Pentru a asigura cererea pentru întregul număr de certificate verzi emise producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, legiuitorul calculează cantitatea anuală de certificate verzi. Această cantitate statică reprezintă media anuală a certificatelor disponibile, atât certificate care vor fi emise până în 2031, cât şi certificate amânate la tranzacţionare începând cu 2013 și care vor fi reinserate progresiv.

Cantitatea statică este un număr fix, care va fi revizuit o dată la doi ani, începând cu 2018. Acesta este stabilit iniţial pentru perioada 2017-2018 la 14,9 milioane de certificate.

Cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi se stabileşte ţinând cont de cantitatea statică de certificate verzi şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, fără a depăşi impactul mediu în factură de 11,1 euro/MWh. Prin Ordinul ANRE nr. 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2017, cota obligatorie aferentă a fost fixată la 0,358 certificate verzi MWh. Este o cotă majorata fata de cea de 0,320 stabilită anterior de Ordinul ANRE nr. 119/2016, care ramane aplicabil pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017. 

Vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă, spune că nu va exista nicio ajustare majoră în factura la energie a românilor. Ba chiar, calculul privind impactul din acest an al CV-urilor din piaţă arată 43,7 lei/MWh pentru trimestrul 1 şi 47,4 lei/MWh pentru restul trimestrelor, adică o medie anuală de circa 45 de lei/MWh – 10 euro, mai puţin chiar decât impactul mediu admis. Prin urmare, facturile nu se vor modifica ca urmare a acestei OUG, românii urmând a plăti pentru CV-uri, în 2017, ca şi până acum, circa 9 lei pe lună, la o factură medie de 100 de lei. Într-un an, schema de sprijin aduce circa 400 de milioane de euro în buzunarele producătorilor.

 

O piaţă de miliarde de euro

Conform normelor şi angajamentelor europene asumate, România are stabilită pentru 2020 o ţintă naţională de 24% energie regenerabilă în consumul final brut de electricitate, ţintă pe care şi-a atins-o deja, dar care trebuie conservată în perspectiva anului de referinţă, a anunţat Ministerul Energiei.

Din 2012 şi până în prezent, aproape 5.000 de MW au fost instalaţi în centrale eoliene, fotovoltaice şi, mai puţin, în microhidrocentrale şi centrale pe biomasă. În prezent, producţia de energie din surse regenerabile, care a totalizat investiţii de 7 miliarde de euro, contează în proporţie de 30%, ca sursă de producţie, în capacitatea totală instalată a României. Miza investitorilor o reprezintă schema de sprijin pentru energia produsă prin sistemul certificatelor verzi.

Acum, o centrală eoliană primeşte de la stat 0,5 certificate pentru fiecare MWh livrat în sistem iar preţul unui certificat pe piaţa liberă fluctuează între 28 de euro şi 35 de euro. O unitate fotovoltaică primeşte 4 certificate. Un certificat verde se emite de Transelectrica după producerea şi livrarea unui MWh de energie regenerabilă. Schema prin care România acordă aceste certificate este completată de obligaţia ca furnizorii de electricitate să achiziţioneze un procent anual de certificate proporţional cu energia livrată. La rândul lor, aceştia îşi recuperează banii de la consumatori prin factura la curent, în aşa fel încât toţi consumatorii României sprijină producţia de energie verde.