Conform anexei hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții lucrările de Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520), sunt estimate la peste 1,9 miliarde lei. Un calcul simplu arată că lărgirea a 31 km de centură, în sudul Capitalei este estimată la circa 410 milioane de euro. Mai exact, lărgirea unui drum național de 31 km costă cât 100 km de autostradă în zonă de câmpie.

Potrivit anexei, lărgire lot 1, în lungime de 9,4 km, 637 milioane de lei, lot 2 – 10 km – 585 milioane de lei și lot 3 – 11,5 km – 739 milioane de lei

“Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții a fost realizat în anul 2008, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea de Guvern nr. 344/26.03.2008 ulterior revizuiți în anul 2009 prin Hotararea de Guvern nr. 1242/21.10.2009 (cu valoare în prețuri 2008) totodată procedandu-se la delimitarea a 3 sectoare (fiind încheiate 3 contracte pentru proiectare si execuție, în prezent reziliate din cauza lipsei finanțarii)”, conform notei de fundamentare.  Centura București se prezintă sub forma unui inel rutier cuprins între autostrăzile A1, A2, A3 și se intersectează cu toate drumurile naționale principale care pornesc din București, respectiv,  în zona de nord a capitalei  cu : DN 7, DN 1A, DN 1, DN 2, DN 3, iar în zona de sud a capitalei cu : DN 4, DN 5, DN 6, precum și cu alte drumuri județene sau de interes local.

În vederea reluării procedurii de achiziție publică a lucrărilor pentru acest obiectiv s-a procedat la revizuirea și actualizarea soluțiilor tehnice și a indicatorilor tehnico – economici, cu adaptarea  la actualele condiții din teren și la prevederile normativelor în vigoare, exemplificând:

–        eliminarea punctelor de conflict și fluidizarea traficului prin reamenajarea intersecțiilor dintre Centura Bucureștiului și drumurile clasificate;

–        dimensionarea structurilor la încărcările prevăzute de EUROCOD față de încarcările pentru clasa E;

–        actualizarea datelor de trafic în funcție de rezultatele recensământului efectuat în anul 2015 fată de cel din 2005;

 

–        adaptarea spațiului de lucru pentru parapet prin extinderea de la 0,75 m la 1,30 m precum și a tipurilor de parapete de siguranță la prevederile normativului AND 593/2012 față de AND 591/2005;

–        adaptarea caracteristicilor mixturilor asfaltice la prevederile Normativul AND 605/2014;

–        adaptarea structurilor la prevederile Codului de proiectare seismică P-100/2013 față de P-100/2006 

–        amenajarea intersecțiilor și semnalizărilor conform  prevederilor Normativelor AND 600/2010 și AND 604/2012.