Mecanic auto, tinichigeriu carosier sau patiser-cofetar sunt câteva dintre posibilitățile pe care beneficiarii fondurilor europene, alocate prin intermediul Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), le-au oferit celor care au urmat cursurile de calificare.
Conform reprezentanților Autorității de management a POS DRU (AM POS DRU), proiectele care au obținut până în prezent finanțare furnizează cursuri de calificare și recalificare celor care lucrează sau doresc să lucreze în industria de prelucrare a lemnului, în turism și în industria alimentară, ca și în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.
„Scopul este ca angajații să aibă o mai bună calificare și pregătire, astfel încât să fie competitivi și totodată flexibili pe o piață a muncii în continuă schimbare. De aceea, foarte multe proiecte finanțate prin POS DRU au printre activități cursuri de formare profesională. Însă acestea nu sunt suficiente. De aceea, începând de anul trecut, am acordat puncte suplimentare acelor proiecte având printre indicatori și asigurarea unui loc de muncă pentru cursanți“, precizează, pentru Capital, Cristina Zevedei, director general al Autorității de management a POS DRU.
Atenție, se deschide apelul de proiecte!
În curând se va lansa un nou apel pentru proiecte destinate formării profesionale, cu un buget total estimat de 80 de milioane de euro. Principalul obiectiv este de a facilita calificarea angajaților (salariații unei întreprinderi, membri ai unei asociații familiale sau persoane fizice autorizate).
Finanțările pot fi accesate pentru formarea profesională în orice domeniu economic, dar nu și a persoanelor angajate în mediul rural, nici în administrația publică sau educație, categorii care sunt cuprinse în alte programe. Odată lansat apelul de proiecte, persoanele juridice care sunt interesate să obțină fonduri nerambursabile vor putea completa și transmite online o cerere de finanțare.
Cererea se depune exclusiv pe cale electronică, accesând aplicația ActionWeb de pe site-ul AM POS DRU. Ulterior, pentru semnarea contractului de finanțare, sunt necesare și alte documente, care să susțină cele declarate de solicitant în cererea de finanțare și care trebuie transmise pe suport de hârtie Autorității de management.
Pași de urmat
După transmiterea online a cererii, sistemul informatic generează automat o serie de anexe, necesare ulterior semnării contractului de finanțare. Este vorba de: declarația de conformitate, declarația de angajament, declarația de eligibilitate, cea privind respectarea principiului egalității de șanse, declarația privind respectarea cerințelor de informare și publicitate și cea privind încadrarea în categoria de solicitanți și parteneri eligibili. Acestea trebuie descărcate și tipărite de solicitant. Dacă este cazul, documentele vor fi însoțite de Acordul de parteneriat.
Conform reprezentanților AM POS DRU, după modificările aduse mecanismului de evaluare a proiectelor, durata medie a perioadei cuprinse între data depunerii cererii de finanțare și semnarea contractului s-a scurtat de la zece luni, cât era în 2009, la 25 de zile.