Astfel, băncile din România sunt cu 17% mai eficiente în exploatare decât cele din Ungaria și cu 16% mai eficiente operațional. Însă chiar dacă reușim să trecem peste Ungaria, vecinii bulgari stau și mai bine în acest raport.

Băncile din Bulgaria au o eficiență în exploatare cu 22% mai bună decât cele din România și o eficiența operațională cu 32% mai mare.

În România, eficienţa activității de exploatare, pentru cele 35 de bănci, evaluată pe baza raportului între cost şi venit operaţional era de 53,1%, la finele lunii septembrie 2018, ceea ce „indică continuarea poziţionării sectorului bancar naţional în intervalul cu risc mediu conform limitelor stabilite de ABE (n.red. – Autoritatea Bancară Europeană, 50-60%) şi sub mediana UE”, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), prezentate în „Raportul asupra stabilității financiare”, ediția decembrie 2018.

O eficiență mai ridicată decât băncile din România o aveau, în Uniunea Europeană (UE), cele din Malta, cu un raport cost/venit operațional de 40,6%, cele din Bulgaria, de 45%, și cele din Estonia, de 46,3%. Acestea erau urmate, la finele anului trecut, de băncile din: Cehia – 47%, Lituania – 49%, Spania – 52,6%, Portugalia – 52,9% și Suedia – 54,2%.

În schimb, cele mai multe costuri raportate la venituri le aveau băncile din Germania, de 74%, urmate de cele din Franța – 71,6%, Austria – 65,5%, Italia – 65,1%, Ungaria – 64,4% și Marea Britanie – 64,3%.

De menționat că, spre deosebire de România, sistemul bancar din Bulgaria este condus de un Consiliu Monetar, din cauza diverselor probleme.

„Asimetria eficienţei operaţionale la nivelul băncilor (n.red. – din România) este semnificativă, dar s-a atenuat treptat începând din anul 2015. La finele lunii septembrie 2018, în cadrul sectorului, continuau să existe, însă, bănci medii și mici cu o profitabilitate operațională deficitară (cu indicatorul cost/venit peste 60 la sută), precum și nouă bănci mici, cu o cotă de piață cumulată de 2,7 la sută, cu un nivel supraunitar al acestuia. Cheltuielile operaționale şi-au continuat trendul uşor ascendent în anul 2018, reluarea marginală a creşterii numărului de angajați suprapunându-se majorării salariului mediu net agregat, urmare ajustării pachetelor salariale. Indicatorul cheltuieli operaţionale raportate la active medii a plasat sectorul bancar românesc semnificativ peste mediana ţărilor din UE de-a lungul ultimilor zece ani (2,5 la sută, faţă de 1,5 la sută mediana UE, decembrie 2017), accentuând ideea efectelor negative induse de intermedierea scăzută”, se subliniază în raportul citat.