Rata creditelor restante și îndoielnice în total portofoliu credite (valoare netă)  a crescut de la 1,45% (decembrie 2009) la 2,22% (în decembrie 2010), indicând o calitate mai slabă a portofoliului de credite de la nivelul sistemului bancar românesc. În același interval de timp, rata riscului de credit a crescut de la 15,29% la 20,81%.
Cu toate acestea, rata generală de risc a scăzut cu aproape trei puncte procentuale. Adrian Bățăgui, manager de risc în cadrul băncii Piraeus, explică acestă evoluție prin „creșterea volumului finanțărilor acordate statului de către bănci, sub forma titlurilor de stat, care au grad de risc zero și contribuie astfel la o ameliorare a nivelului general de risc.”
Rata de risc este o medie ponderată a riscului individual de bancă, calculată în funcţie de volumul creditelor şi expunerea băncii. În calculul ratei generale de risc se iau în considerare atât expunerile din bilanț, cât și expunerile din afara bilanțului unei bănci.
La decembrie 2010, valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu dobândă (emisiuni noi și reînnoite) era de 1 miliard lei, iar in ianuarie anul curent de 1,58 miliarde lei, conform datelor BNR. Rata medie a dobânzii era de 10%, în decembrie 2009, în timp ce la sfârșitul anului trecut aceasta a ajuns la 7,22%.

Te-ar putea interesa și: