Legea Pensiilor prevede că soţul sau soţia supravieţuitoare are dreptul la un ajutor lunar, în plus faţă de pensie, care se poate acorda dacă persoana îndeplineşte următoarele condiţii:

  • a realizat stagiul complet de cotizare
  • a împlinit vârsta standard de pensionare
  • nu s-a recăsătorit
  • durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani

Cum se calculează ajutorul

Potrivit legii, acest ajutor se calculează aplicând un procent de 25% asupra cuantumului pensiei susţinătorului decedat, aflat în plată sau cuvenit la data decesului, actualizat la data solicitării, după caz. Dacă este vorba despre persoane care beneficiază, prin cumul, de una sau mai multe din categoriile de pensie prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii, sau de pensie din alte state, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, pentru stabilirea acestui ajutor se are în vedere nivelul cumulat al tuturor acestor venituri.

Important de menţionat este faptul că suma nu poate depăşi 80% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Cum se poate obţine ajutorul pentru soţul supravieţuitor

Cei care se încadrează în prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, şi care îndeplinesc condiţiile detaliate mai sus, pot opta pentru cel mai avantajos ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor.

Ajutorul pentru soţul supravieţuitor se acordă doar la cerere. Documentul trebuie depus la Casa teritorială de Pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana care solicită ajutorul.