Potrivit unui anunţ de licitaţie publicat pe SEAP, contractul acord-cadru estimat la peste 300.000 euro, fără TVA, prevede servicii de împădurire pe raza ocoalelor silvice Alexandria şi Turnu Măgurele. Conctractul implică servicii de împădurire, completări, refaceri, întreţineri în plantaţii şi ajutorarea regenerării naturale.
Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achizitii publice şi este valabil 10  luni incepand de la data atribuirii. Se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 5 martie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 13 aprilie. Comtractul nu este periodic şi este finanţat cu bani de la buget.