in luna martie a acestui an, societatea bucuresteana Impact a aniversat zece ani de activitate. Prezente la cota bursei din noiembrie 1996, actiunile IMP reprezinta un caz destul de interesant. Impact este printre putinele societati cotate la Bursa care au fost ifiintate din initiativa privata dupa 1989, a evoluat profitabil si a iregistrat o dezvoltare continua, iar actiunile sale au adus i fiecare an cistiguri investitorilor.
Rezultatele societatii au fost foarte bune si i anul 2000. Principala activitate a societatii a constituit-o dezvoltarea imobiliara i cele patru ansamble Baneasa. in anul 2000 au fost semnate 103 noi contracte, i valoare totala de 10,2 milioane dolari, bani ce vor fi icasati itr-o perioada de 4-6 ani.
Veniturile totale obtinute i anul 2000 au fost de 107 miliarde lei, iar cheltuielile totale de 65 miliarde lei. Profitul brut a fost de 42,4 miliarde lei, impozitul pe profit de 8,7 miliarde lei, iar profitul net de 33,7 miliarde lei. Dupa cum se observa, profitabilitatea societatii a fost foarte mare: este suficient sa raportam profitul net de 33 miliarde lei la capitalul social de 34 miliarde lei si la veniturile totale de 107 miliarde lei.
Profitul brut pe anul 2000 a fost cu 110% mai mare decit cel planificat si cu 192% mai mare decit cel din 1999. Una din cauzele acestor rezultate bune o constituie succesul caselor i rate promovate de Impact. Dividendul net acordat de societate pentru anul 2000 este de 400 lei/actiune pentru persoane fizice si 379 lei/actiune pentru persoane juridice. Plata dividendelor se va face la sediul societatii, icepind cu data de 1 mai, i ordinea alfabetica a numelor actionarilor.
Pentru anul 2001, societatea isi propune o cifra de afaceri de 128 miliarde lei, un profit brut de 48
miliarde lei si un profit net de 37,5 miliarde lei, din care se intentioneaza repartizarea ca dividende a unei sume de 25 de miliarde lei. Societatea intentioneaza continuarea strategiei de acumulare a capitalului social pentru dezvoltare.
in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor s-a hotarit majorarea capitalului social cu 25,7 miliarde lei din reevaluarea cladirilor, terenurilor si din fondurile societatii, si acordarea a cite 7,5535 actiuni gratuite pentru fiecare zece actiuni detinute la data de referinta. De asemenea, s-a decis ica o majorare de capital, cu 15,5 miliarde lei, din aporturi i numerar ale actionarilor existenti. Astfel, fiecare actionar va putea subscrie cite 4,55 actiuni noi (la un pret de 1.000 lei/actiune) pentru fiecare zece actiuni detinute, adica va plati 455 lei la o actiune cu valoare nominala de 1.000 lei. Din acestia, daca se doreste, 400 de lei vor putea avea ca sursa dividendele pe 2000, fiecare actionar urmind sa subscrie i plus numai 55 lei pe actiune. Ca urmare a acestor majorari, capitalul social va ajunge la 71 miliarde lei, depasind astfel pragul minim de doua milioane de euro stabilit de BVB pentru vara acestui an.
Dupa trecerea datei de referinta pentru aceste majorari, cursul actiunilor i piata a evoluat descendent, conform asteptarilor. Avind i vedere istoricul bursier al titlurilor Impact din ultimii ani, nivelul redus atins i prezent de curs poate reprezenta o buna oportunitate de cumparare pe termen lung.