Cursul isi propune dezvoltarea competentelor si abilitatilor necesare aplicarii standardelor internationale de raportare financiara – IFRS, la nivel de baza. 

Partea I

Raportarea conform IFRS – cerinte generale (IAS 1 – Prezentarea situatiilor financiare; IAS 7 – Situatia fluxurilor de trezorerie; IAS 8 – Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori; IAS 10 – Evenimente ulterioare perioadei de raportare; IAS 24 – Prezentarea informatiilor privind partile afiliate)


Partea II

Prezentare generala a activelor si datoriilor conform IFRS (IAS 16 – Imobilizari corporale; IAS 38 – Imobilizari necorporale; IAS 40 – Investitii imobiliare; IAS 17 – Contracte de leasing; IAS 12 – Impozitul pe profit; IAS 36 – Deprecierea activelor; IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente; IAS 28 – Investitii in entitatile asociate; IFRS 3 – Combinari de intreprinderi)


Partea III

Instrumente financiare, suport teoretic (IAS 32 – Instrumente financiare: prezentare; IAS 39 – Instrumente financiare: recunoastere si evaluare; IFRS 7 – Instrumente financiare: informatii de furnizat).

Grup tinta

Personalul din departamentele financiar-contabilitate ale institutiilor de credit si IFN, responsabil cu realizarea raportarilor pe baza IFRS, precum si personalul din middle-management-ul acestor institutii. 

Perioada

 

15 iunie 2010, orele 9-16

 

 

Locaţie

 

Institutul Bancar Roman

str.Negru Voda nr.3, sector 3

 

 

Taxa

 

120 euro/cursant si include servicii de training si servicii de catering.

 

Plata se face in contul Institutului Bancar Roman RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca – SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantului/ cursantilor).

 

 

Informatii

Andreea Paunoiu [email protected]
021-327.48.93

 

www.ibr-rbi.ro