Hotărârea de Guvern care instituie starea de alertă a fost modificată de cei din Comisia Juridică a Parlamentului, cu doar câteva ore înainte de votarea proiectului în plen. Una dintre măsurile luate vizează trecerea spitalelor din nou în subordinea autorităților locale. O altă temă asupra căreia s-au adus modificări, se referă la obligativitatea Guvernului de a pune la dispoziţie măşti pentru persoanele defavorizate. În plus,  carantinarea localităţilor se va face pe perioada stării de alertă prin Horărâre de Guvern.

Astfel, s-a decis introducerea unei noi prevederi potrivit căreia „autorităţile publice locale, pentru unităţile sanitare din subordinea lor, exercită atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi în condiţiile legii”.

Un alt articol care a suferit schimbări spune că în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne. Totodată, Guvernul României prin Ministerul Sănătăţii va pune la dispoziţia autorităţilor publice locale necesarul de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ – teritoriale respective.

Parlamentarii din Comisia juridică au mai stabilit că menţinerea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice stabilite prin ordine ale persoanelor legal îndreptăţite şi care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Instituirea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice care se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică”.

Hotarârea de Guvern care instituie starea de alertă va fi votată miercuri, de la ora 15.00, în Parlament.