In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Subventia de la bugetul de stat prevazuta la art. 7 alin 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cumpararea de locuinte in anul 2001 se acorda in cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculata la valoarea finala, categoriilor de persoane prevazute la art. 7. alin. 1 din lege, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de pana la 2.600.000 lei.
Art. 2. – Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 2.600.000 lei cuantumul subventiei prevazute la art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins intre 2.600.001 lei si 2.900.000 lei;
b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins intre 2.900.001 lei si 3.200.000 lei;
c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins intre 3.200.001 lei si 3.500.000 lei.