Art. 1. – (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia (IMT 2000), denumite in continuare licente de comunicatii mobile de generatia a treia, se acorda prin licitatie cu participare internationala, organizata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste conditiile de acordare a licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia, precum si procedura de desfasurare a licitatiei.
(3) Acordarea licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia se realizeaza pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale.
(4) In situatia in care o persoana juridica straina este declarata castigatoare a licitatiei, licenta de comunicatii mobile de generatia a treia va fi emisa unei persoane juridice romane controlate si desemnate de castigatorul licitatiei.
Art. 2. – (1) Se acorda patru licente de comunicatii mobile de generatia a treia, dintre care cel putin una va respecta standardul UMTS.
(2) Licentele de comunicatii mobile de generatia a treia au o durata de valabilitate de 15 ani si pot fi reinnoite la cererea titularilor, pe o perioada de 10 ani, fara plata unor taxe suplimentare.
Art. 3. – (1) Pentru atribuirea licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia se aloca spectrul de frecventa cuprins intre 1.900 MHz si 1.980 MHz, precum si spectrul de frecventa cuprins intre 2.110 MHz si 2.170 MHz.
(2) Fiecarei licente de comunicatii mobile de generatia a treia i se aloca un spectru de 2*15 MHz in benzi pereche si 5 MHz in banda nepereche.
(3) Ministerul Apararii Nationale va elibera spectrul de frecventa cuprins intre 1.900 MHz si 1.980 MHz, in conditiile si in termenul stabilite de comun acord cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
Art. 4. – (1) Fiecare castigator declarat al licitatiei va achita un tarif de eliberare a spectrului de frecventa in valoare de 35.000.000 dolari S.U.A.
(2) Tariful prevazut la alin. (1) va fi achitat astfel:
a) prima transa, in valoare de 10.500.000 dolari S.U.A., in termen de 120 de zile de la data acordarii licentei de comunicatii mobile de generatia a treia;
b) urmatoarele cinci transe anuale egale, in valoare de 4.900.000 dolari S.U.A. fiecare, pana la data de 30 ianuarie a fiecarui an, incepand cu anul 2004.
(3) Licentele de comunicatii mobile de generatia a treia se elibereaza de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei fiecarui castigator declarat al licitatiei sau, dupa caz, fiecareia dintre persoanele prevazute la art. 1 alin. (4), dupa ce aceasta a achitat prima transa din tariful de eliberare a spectrului.
Art. 5. – Tariful de utilizare a spectrului se stabileste conform reglementarilor in vigoare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
Dan Nica
Ministrul apararii nationale,
Ioan Mircea Pascu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 10 octombrie 2002.
Nr. 1.113.