In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 40 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. – Articolul 3 din Hotararea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 15 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
„(5) Intreaga masa de lemn in stare bruta sau prelucrat sumar, rezultata din exploatarea ce face obiectul prezentei hotarari, va fi valorificata exclusiv pe piata interna.”
2. Dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
„(6) In sensul prezentei hotarari, prin lemn in stare bruta se intelege lemnul provenit din fusul arborelui doborat, sectionat, fara varf si curatat de craci, cu sau fara coaja.
(7) Prin lemn prelucrat sumar se intelege lemnul in stare bruta care a fost supus unor operatiuni mecanice, obtinandu-se piese semirotunde, sferturi si grinzi standardizate.”