Conform Hidroelectrica, debitele afluente foarte scăzute au influenţat cantităţile de energie produse de către companie, care s-au diminuat proporţional cu diminuarea aportului în amenajări.

Faţă de valorile medii multianuale, hidraulicitatea medie înregistrată pe fluviul Dunărea, în ianuarie şi februarie 2012, a avut valori cuprinse între 50%, respectiv 65%, iar pe râurile interioare au fost înregistrate valori medii cuprinse între 14% şi 69%. Situaţia creată a determinat o reducere medie de circa 40% a producţiei de energie electrică realizată de Hidroelectrica în această perioadă, comparativ cu valoarea producţiei medii multianuale.

Prognoza debitelor medii lunare şi sezoniere în regim natural realizată de către INHGA se menţine la valori aflate sub media multianuală şi pentru intervalul martie-mai 2012, situaţie care va influenţa în continuare producţia de energie electrică din surse hidro, se arată în comunicat.